Danmark | dansk

3. jun. 2016

Hvornår er der tale om en væsentlig ændring af maskiner?

Implementér de nye krav sikkert i henhold til produktsikkerhedsloven med appen PASmsi.

Når der skal foretages ombygninger eller moderniseringer på en maskine, kan der opstå nye risici eller ske en øgning af risici. Sker dette, skal der gennemføres en komplet proces med vurdering af overholdelse af overensstemmelseskrav.


Lovmæssig regulering vedrørende ændring af maskiner

Den 9. april 2015 offentliggjorde Bundesministerium für Arbeit und Soziales (det tyske arbejds- og socialministerium) et fortolkningspapir om emnet "Væsentlig ændring af maskiner". Det såkaldte maskindirektiv regulerer retningslinjerne i lovene i Europa. Den nationale implementering til tysk ret sker i form af "Maschinenverordnung – 9. ProdSV/ Produktsicherheitsgesetz" (Den tyske maskinforordning – 9. forordning til produktsikkerhedsloven). Selvom implementeringen som produktsikkerhedslov er udført eksplicit for Tyskland, kan de krav, som fremgår vedrørende "væsentlig ændring af maskiner" også anvendes i andre europæiske lande.                                                                      

Er der tale om en "væsentlig ændring"?

Med appen PASmsi kan du finde ud af, om der ved modifikationerne på din maskine i henhold til dette papir er tale om en "Væsentlig ændring". Du besvarer blot de fordefinerede spørgsmål, og derefter får du for hvert trin en detaljeret beskrivelse af den videre fremgangsmåde. Du bliver desuden informeret om, hvordan du skal gennemføre en ny vurdering af overholdelse af overensstemmelseskravene i henhold til det aktuelt gældende maskindirektiv.                                                                                                                                                                                                                                 

En app – mange funktioner

Derudover tilbyder PASmsi bl.a. også følgende funktioner:

  • Risikovurdering: Fastlæggelse af risikoniveauet (PLr og SIL)
  • Beregning af det opnåelige Performance Level (PL)
  • Beregning af betjeningshyppighed (NOP) og serviceinterval
  • Dokumentation, administration, lagring og forsendelse af projekter


Download gratis nu

PASmsi fås til Apple- og Android-enheder i de forskellige app-stores. Download appen gratis med det samme!

G Qrcode Android 188Qrcode Ios 188

Yderligere oplysninger:

Google Play Store: PASmsi (Android)

Apple App Store: PASmsi (iOS)

Implementér de nye krav sikkert i henhold til produktsikkerhedsloven med appen PASmsi.