Danmark | dansk

13. jun. 2016

Lovgivning og standarder i Brasilien

Verdensomspændende sikkerhed for maskiner og anlæg.

Den brasilianske komité Associacão Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) har kun omsat en del af ISO/IEC-standarderne til national lovgivning. Ofte skifter de store brasilianske virksomheder dog til ISO/IEC-standarder, før ABNT kan integrere dem i den brasilianske lovgivning for at følge med globaliseringen og markedskravene.


NR'er – de brasilianske retningslinjer

I Brasilien overvåges de nationale forskrifter til forebyggelse af ulykker af arbejdsministeriet. De er baseret på den konsoliderede arbejdsret (Consolidation of Labor Laws (CLT)), som trådte i kraft den 1. maj 1943 med bekendtgørelse 5452. CLT harmoniserer arbejdsretten i Brasilien og regulerer individuelle og kollektive arbejdsrelationer. I denne bekendtgørelse fastlægges de nødvendige metoder til sikring af sikkerhed på arbejdspladsen af de retsnormer, der kendes som NR. NR'er har en vis lighed med de europæiske direktiver, fordi de indeholder bestemte retlige forskrifter, der skal implementeres. Deres gyldighedsområde skal dokumenteres med en henvisning til standarder.


NR-12 i Brasilien/ retningslinjen for maskinsikkerhed

I alt findes der 36 NR'er, der gælder for sikkerhed, inklusive NR-12, retningslinjen for maskinsikkerhed. Alle beskæftigede i offentlige og private virksomheder og medarbejdere, der er registreret hos CLT, skal overholde disse regler. Målet med NR-12 var at sikre, at kravene til maskiners sikkerhed, både nye og brugte, svarer til kravene på verdensplan.


Indholdet af NR-12

Hovedformålet med standarden er at sikre, at en ny generation af maskiner er inhærent sikker med komplette data om transport, anvendelse, vedligeholdelse og bortskaffelse. Samtidig fastlægger standarden foranstaltninger for tilpasning af eksisterende maskiner. Den redegør også for krav til planlagt, forebyggende vedligeholdelse. Kravene til skrotning af gamle maskiner er også medtaget for at forhindre salg af forældede maskiner, der ikke er opgraderet tilstrækkeligt i henhold til sikkerhedsbestemmelserne. Bestemmelserne foreskriver nu, at en maskine skal opgraderes på en sådan måde før videresalg, at den opfylder sikkerhedsstandarderne.


Anvendelse, køb og salg af maskiner i Brasilien

Hvis du anvender, køber eller sælger maskiner i Brasilien, skal du kende de særlige krav i NR-12. Pilz kan ledsage dig som partner lige fra risikovurderingen til sikkerhedsvalideringen for at sikre, at maskinen er i overensstemmelse med kravene i NR-12. Vi er repræsenteret internationalt og kender alle krav i dit land.


Yderligere oplysninger:

Fagbog om standarder for funktionel sikkerhed

Serviceydelser fra Pilz

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk