Knowhow

29/08/2012

Hvad er forskellen på en overensstemmelseserklæring og en inkorporeringserklæring?

Hvad er forskellen på en overensstemmelseserklæring og en inkorporeringserklæring?

 

Overensstemmelseserklæring

En overensstemmelseserklæring er en erklæring, som fabrikanten af en maskine eller dennes repræsentant i EU skal udarbejde, og som skal ledsage maskinen, indtil den når frem til brugeren. Overensstemmelseserklæringen er en juridisk erklæring, som fabrikanten eller dennes repræsentant afgiver, og hvori det attesteres, at den pågældende maskine er i overensstemmelse med alle de relevante bestemmelser i direktiverne.

Overensstemmelseserklæringen og oversættelser heraf skal udfærdiges på samme måde som brugsanvisningen og udarbejdes på et eller flere officielle EU-sprog. Hvis der ikke findes en original overensstemmelseserklæring på anvendelseslandets officielle sprog, skal fabrikanten eller dennes repræsentant eller den, der indfører maskinen i det pågældende sprogområde, sørge for en oversættelse til det eller de pågældende sprog. Disse oversættelser skal bære påtegningen ”Oversættelse”.  

Når overensstemmelseserklæringen er underskrevet, skal CE-mærkningen anbringes et sted på maskinen, der er synligt udefra og ikke skjult bag eller under dele af maskinen og placeret så vidt muligt ved siden af navnet på fabrikanten eller dennes repræsentant. 

Inkorporeringserklæring

En inkorporeringserklæring er en erklæring, som skal udarbejdes af fabrikanten af delmaskiner eller af dennes repræsentant, der er etableret i EU. Denne erklæring skal ledsage delmaskinen, indtil den når fabrikanten af den færdige maskine, hvori delmaskinen skal inkorporeres. Inkorporeringserklæringen skal herefter indgå i det tekniske dossier for den færdige maskine.

Inkorporeringserklæringen har til formål at oplyse fabrikanten af den færdige maskine om, hvilke af de gældende væsentligt sikkerheds- og sundhedskrav i maskindirektivets bilag 1, der er blevet anvendt og opfyldt, og hvor dette er relevant, at erklære, at delmaskinen er i overensstemmelse med bestemmelserne i andre EU-bestemmelser, der finder anvendelse.
Af inkorporeringserklæringen skal det fremgå, at delmaskinen ikke må tages i brug, før den færdige maskine, som den skal inkorporeres i, er blevet erklæret i overensstemmelse med maskindirektivets relevante bestemmelser.

Ligeledes skal der sammen med inkorporeringserklæringen medfølge en monteringsvejledning, som er udarbejdet af fabrikanten eller dennes repræsentant, og som leveres til fabrikanten af den færdige maskine.

Endvidere gælder de samme retningslinjer for inkorporeringserklæringen som for overensstemmelseserklæringen, hvad angår udarbejdelse og sprog (se ovenfor). 

 

Fokus på Maskinsikkerhed? Vi hjælper dig på vej! Læs mere her »