Danmark | dansk

30. jan. 2018

Visualiseringssoftwaren PASvisu – nu med dataprotokollering!

Version 1.5 af den web-baserede visualiseringssoftware PASvisu gør det muligt at protokollere variabler. Den nye release er til rådighed nu.

Vi har forsynet visualiseringssoftwaren PASvisu med nye funktioner til dig. Med version 1.5 kan du nu protokollere variabler i en håndevending! Dataene kan protokolleres ved hjælp af tre forskellige metoder:

Periodisk dataprotokollering

Variablernes værdier gemmes af PASvisu i konfigurerbare intervaller (polling-interval). Dataprotokolleringen kan aktiveres og deaktiveres ved hjælp af en variabel.

Dataprotokollering ved dataændring

PASvisu kontrollerer i konfigurerbare intervaller, om en bestemt variabels værdi har ændret sig. Hvis det er tilfældet, gemmes værdierne. Det er her også muligt at aktivere og deaktivere ved hjælp af en variabel.

Trigger-dataprotokollering

Registreringen af variablers værdier udløses af en boolsk variabel (kan have værdien SANDT eller FALSK). Variablerne registreres og gemmes, når deres værdier skifter fra FALSK til SANDT.

Andre nye funktioner i softwareversion 1.5 af PASvisu

  • Dataeksport: Mulighed for eksport af PVIS-procesprotokollen via CSV-fil
  • Visning af dokumenter: På pc-baserede PASvisu-systemer kan de dokumenter, som er oprettet i PASvisu, vises i PDF-fremviseren.
  • Enkel betjening og udformning: Ændring af flere elementers egenskaber med kun ét klik, yderligere konfigurerbare designelementer
  • Brugeradministration: Brugere kan tilføjes og fjernes i runtime, og der kan knyttes et sprog til hver enkelt bruger.
  • Konfiguration af felter: Felter kan placeres frit i design-time.
  • Feedback-knap: Et defineret felt kan via den nye feedback-knap vise en passende meddelelse ved en ændring (f.eks. "Motor startet").

 

Yderligere oplysninger:

Visualiseringssoftwaren PASvisu
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk