Sikker vindenergi

04/11/2009

Vindmøller

Systematisk risikoanalyse forebygger potentielle farer. Vindmølleanlæg er også omfattet af Maskindirektivet.

Vindmøller er omfattet af Maskindirektivet

Pr. 29.12.2009 træder den nye reviderede version af Maskindirektivet 2006/42/EF i kraft. Producenter af vindmølleanlæg opfordres til at sætte sig ind i det nye Maskindirektiv. Per definition betragtes et vindmølleanlæg som en funktionsdygtig maskine og er dermed omfattet af Maskindirektivet.

På grund af dette, skal der også for vindmølleanlæg udstedes en overensstemmelseserklæring iht. bilag IIA samt gennemføres en CE-mærkningsproces.  CE-mærkningen bekræfter overensstemmelsen på en maskine iht. de europæiske direktiver.

Risikoanalyse er vigtig for vindmøller

Ligesom for andre maskiner er det, også for vindmøller, fremgangsmåden at gennemføre en fagkyndig, systematisk risikoanalyse, der skal identificere potentielle risici og eliminere disse ved at træffe passende beskyttelsesforanstaltninger.  Resultatet af risikoanalysen medvirker så til udarbejdelsen af et passende sikkerhedskoncept.


Pilz tilbyder fabrikanter af vindmøller at gennemføre en risikoanalyse på vindmølleanlæg – hvad enten det drejer sig om bestående anlæg eller anlæg under udvikling:

  • Formidling af gældende standarder, forskrifter og gængse fremgangsmåder
  • Afgrænsning af maskinen
  • Gennemgang af alle farer indenfor vindmøllens samlede livscyklus
  • Risikoanalyse og risikovurdering
  • Anbefalet tilgang til reducering af risici, på baggrund af de aktuelle standarder

Pilz har mange års erfaring inden for sikker automation – en erfaring vore kunder gør brug af.

Læs mere om Pilz' serviceydelser her.