26. 8. 2021

Brexit – posunutí povinného označení UKCA pro stroje

Povinnost uvádět u strojů značku UKCA se posouvá o jeden rok. Má platit teprve od 1. ledna 2023.

Vláda Velké Británie oznámila 24. srpna 2021 prodloužení lhůty pro přechod ze značky CE na značku UKCA. Zboží, které je vyváženo z EU do Velké Británie, příp. jeho obal nebo průvodní dokumenty tedy musí být značkou UKCA opatřeno teprve od 1. ledna 2023. Předtím byla tato lhůta stanovena na 1. ledna 2022. Od 1. ledna 2024 pak musí být označení UKCA uvedeno i na produktu/stroji, příp. na typovém štítku.

Podpoříme Vás při uvádění strojů a zařízení na trh Velké Británie i při jejich dovozu a poskytneme Vám informace o všech požadavcích, které se změny povinného označování vyplývají.

Všechny informace o vlivu na bezpečnost strojů:

Brexit – vliv na bezpečnost strojů

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?