Webový software HMI PASvisu

Webový software HMI - rychlý přehled celé vaší automatizace!

Webový software HMI PASvisu

S PASvisu budete konfigurovat a vizualizovat Vaše projekty v oblasti automatizace snadno a optimálně. Získáte místní a prostřednictvím dálkového přístupu rozsáhlý a komfortní přehled o celém vašem zařízení! PASvisu zobrazí vaše projekty automatizace v perfektní optice díky různým Style Sheets.

S PASvisu můžete v jednom projektu vizualizovat data z různých zdrojů. Přitom je zajištěna maximální bezpečnost datové komunikace. S PASvisu je možné vizualizovat téměř všechny řídicí jednotky díky nejrůznějším možnostem připojení. Řídicí jednotky nebo automatizační systémy Pilz jako PNOZmulti nebo PSS 4000 si mohou přímým spojením vyměňovat data s vizualizačním softwarem. Máte také možnost zobrazení všech dat společně v jednom vizualizačním projektu - včetně možnosti diagnostiky.

Vizualizační software, který je otevřený jakémukoli řešení

Webový software HMI PASvisu

Používání vizualizačního softwaru PASvisu na bázi internetu je natolik flexibilní, že ho kdykoli snadno začleníte o současné infrastruktury Vašich automatizovaných systémů. PASvisu přitom podporuje komunikační protokol Modbus TCP nebo napojení prostřednictvím serveru OPC UA. Proto je možné jeho používání s prakticky všemi běžnými řídicími systémy, které jsou dnes dostupné na trhu. Procesní data lze vyměňovat rychle a bez komplikací. Data z různých řídicích jednotek lze zobrazovat ve stejném vizualizačním projektu. Navíc je možný výstup dat na téměř jakémkoli koncovém přístroji (poslouží např. HMI již instalované ve stroji, externí počítače nebo tablety). Váš stroj a zařízení si budete moci optimálně vizualizovat a není k tomu zapotřebí pořizovat žádné nové komponenty nebo systémy. Vizualizační software PASvisu využívající internet je řešení s optimalizovanými náklady!

Stáhněte si aktuální verzi PASvisu - právě teď!

PASvisu: Konfigurační nástroje PASvisu Builder a PASvisu Runtime

Vizualizační software PASvisu využívající internet zahrnuje PASvisu Builder a PASvisu Runtime. PASvisu Builder je nástroj využívající HTML5 a slouží pro jednoduché a efektivní zpracování projektů. PASvisu Runtime se dodává jako počítačová verze pro použití nezávislé na přístrojích a jako verze PMI pro vizualizační projekty s panelem HMI Pilz.

 

PASvisu nyní s vizualizací z více datových zdrojů

Přístupný pro všechna řešení: Jednoduchá realizace Vašich vizualizačních projektů

PASvisu tvoří konfigurační nástroj PASvisu Builder a PASvisu Runtime
 • Pro používání, výměnu procesních dat, příp. jejich zpracování je možné využít téměř všechny běžné řídicí jednotky: PASvisu podporuje komunikační protokol Modbus TCP i napojení prostřednictvím serveru OPC/UA
 • Umožňuje rychlé napojení na všechny průmyslové komponenty, ve který je integrován jako přenosový protokol Modbus TCP.
 • Dovoluje výstup dat na nejrůznějších koncových přístrojích (např. rozhraní HMI integrované ve stroji, externí počítače, tablety atd.)
 • Přímé propojení mezi projekty PNOZmulti nebo PSS 4000 pro ještě rychlejší přenos dat – zkrácené technické časy, protože není nutné ručně zadávat a přiřazovat proměnné
 • Vizualizace s dlaždicemi – předem definované prvky GUI přinášejí již všechny potřebné vlastnosti (např. předpona, přípona, chybový stav)
 • Spojování proměnných procesu se provádí automatickým filtrováním v nástroji (není třeba žádné ruční vkládání proměnných)
 • Skutečné funkce Client-Server – dálkovou údržbu je možné aktivovat přímo z místa obsluhy

Komfortní a intuitivní: toto jsou vaše výhody při používání PASvisu

 • Zrychlení vašich projektů: od inženýringu přes runtime až po údržbu
 • Možnosti pro zadání dalších jazyků, vč. funkce exportu a importu
 • Protokolování proměnných a export v souboru CSV
 • Advanced Trend Tile: zobrazení přihlášených trendových křivek, cílené filtrování dřívějších časových průběhů a přidávání dynamických trendových čar
 • Integrovaná správa receptur: Jednoduchá definice vlastních receptur formou ukládání hodnot proměnných a jejich připojování ke konkrétním datovým záznamům. Upload vlastních datových záznamů s využitím runtime v řídicí jednotce.

Bezpečnost v datové komunikaci a autentifikace

Bezpečnost v datové komunikaci a autentifikace

PASvisu pracuje s bezpečným (příp. zabezpečeným) spojením Client-Server. Data ze serveru PASvisu se do vizualizace zařízení přebírají zcela bezpečně. Důvodem je kompletně zakódovaný pohyb dat mezi PASvisu-Client, PASvisu Builder a server PASvisu.

Navíc vizualizační software na bázi internetu zaručuje důležitou bezpečnost. Na server PASvisu se totiž mohou přihlašovat pouze autorizovaní uživatelé.

Vhodné vizualizační panely k softwaru

PASvisu je mimořádně flexibilní a umožňuje výstup dat na celé řadě koncových zařízení – od uživatelského rozhraní integrovaného ve stroji, přes externí počítače až k mobilním přístrojům jako jsou smartphony nebo tablety. PASvisu se optimálně kombinuje i s rozhraním HMI Pilz. Ovládací terminál je vybaven výkonným procesorem, vizualizační software PASvisu je již předem nainstalován, vybaven licencí a připraven ke komfortnímu použití. Výkonné displeje se dodávají ve dvou verzích a vždy ve dvou velikostech.

PMIvisu v8 – panely HMI s vizualizačním softwarem
PMIvisu v807 a v812 nabízejí efektivní vizualizační panely ve velikostech 4,3“ a 7“. Využijte panely PMIvisu společně s malými řídicími jednotkami PNOZmulti nebo automatizačním systémem PSS 4000 čerpejte výhody z profesionální vizualizace Vašich strojů a zařízení!

Diagnostické a vizualizační panely PMIvisu v7e
Zvolte PMIvisu v704e a v707e jako cenově optimalizované diagnostické a vizualizační panely ve velikosti 7“ nebo 12,1“. S PMIvisu v7e si nyní můžete díky přímému napojení vizualizovat všechny funkce malých řídicích jednotek PNOZmulti a provádět jejich diagnostiku.

 

PASvisu je perfektně přizpůsobena vizualizačnímu panelu PMI v7e

Napojení na automatizační systém PSS 4000

Webový vizualizační software PASvisu je optimálně přizpůsoben automatizačnímu systému PSS 4000 firmy Pilz. Proto je snadno a pohodlně možné řídicí software PSS4000 propojit s vizualizačním softwarem PASvisu. Výsledkem je perfektní symbióza řízení a vizualizace - ve všech fázích životního cyklu stroje.

Napojení na automatizační systém PSS 4000

Napojení konfigurovatelné bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti na vizualizační software PASvisu

Propojte konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti přímo s vizualizačním softwarem PASvisu. Získáte tak plný rozsah funkcí softwaru včetně diagnostických možností. Využijte rychlý opětovný náběh pro zkrácení prostojů!

Jednoduché propojení PNOZmulti s PASvisu

Stažení PASvisu

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz