Česká republika | česky

Lisy

bezpečné vystrojení, přestrojení a provoz lisů

Lisy

Spolehlivá bezpečnostní technika pro lisy by měla být nejen flexibilní a výkonná, ale i hospodárná. Poskytneme Vám podporu při bezpečném vystrojování, přestrojování a provozu Vašich lisů. Pilz Vás jako Váš zkušený partner pro oblast tvářecí techniky bude doprovázet při zpracování nové koncepce, modernizace a i nadále po celou dobu životnosti stroje, aby bezpečnost Vašeho stroje nemohla být nikdy zpochybněna.

Bezpečné lisy - s konfigurovatelnými malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2 jsou modulární bezpečné řídicí jednotky: k dispozici jsou dva základní a četné rozšiřovací moduly pro nejrůznější využití. Výhodné je zejména používání malých řídicích jednotek s volně konfigurovatelným softwarovým nástrojem. Jak hardware, tak i potřebné softwarové funkce se totiž konfigurují přímo v nástroji.

Pro monitorování mechanických lisů jsme vyvinuli dvoupólový modul s polovodičovými výstupy PNOZ m EF 8DI2DOT. Slouží pro ovládání pojistných ventilů lisu, ale i jiných ovladačů, které musí být spínány dvoupólově. PNOZ m EF 8DI2DOT je vybaven dvěma bezpečnostními výstupy a osmi digitálními vstupy, pro které si můžete nakonfigurovat čas filtrace. Využijte krátké doby cyklu v trvání cca 3 ms a rychlé doby reakce kratší než 8 ms. Bezpečnostní funkce pro Váš lis si snadno a rychle nakonfigurujete s certifikovaným modulem pro lisy v nástroji PNOZmulti Configurator

Nezáleží na tom, zda máte nový lis nebo provádíte retrofit: S konstrukční šířkou 22,5 mm lze nový modul pohodlně nainstalovat do jakéhokoli skříňového rozvaděče!

Další informace k malým řídicím jednotkám PNOZmulti 2!

Bezpečnostní řešení a koncepce bezpečnosti pro všechny typy lisů

Od ručně ovládaných jednotlivých pracovišť až po plně automatizované lisovací linky - všude tam nabízíme řešení pro jakýkoli typ lisu. Pro speciální požadavky lisovací techniky vyvinula firma Pilz elektronický vačkový přepínač, který v kombinaci s automatizačním systémem PSS 4000 dokáže zvýšit produktivitu i bezpečnost práce při lisování. Speciálně pro ohraňovací lisy nabízíme systém ochrany a měření PSENvip na bázi kamerového sledování, který představuje mimořádně efektivní řešení.

Retrofit - prodloužení produktivního života starých lisů

Dokonale naplánovanou a realizovanou modernizací lisu dokáží naši specialisté oživit i starší modely lisů tím, že je vybaví aktuální technikou v oblasti elektro, řízení a bezpečnosti. Například excentrické nebo hydraulické lisy tak díky svému solidnímu základu a robustní mechanice budou mít před sebou ještě dlouho dobu produktivního života. Modernizací lze splnit požadavky na bezpečnost lisů, produktivitu a kvalitu pro období dalších deseti až dvaceti let.

Vaše výhody v oblasti bezpečnosti lisů

Naše řešení pro bezpečnost lisů

  • Bezpečnost pro člověka a stroje při současné vysoké využitelnosti a flexibilitě
  • Vyšší produktivita v důsledku optimalizovaných pracovních procesů a nejnovější techniky v oblasti řízení a snímačů
  • Kratší doby prostojů a výpadků
  • Služby po celou dobu cyklu života stroje: od posouzení rizik přes certifikaci CE až po speciální školení pro uživatele
  • Koncepce bezpečnosti zpracované podle mezinárodních norem a standardů.

Ke stažení

Informujte se blíže v našich letácích o našich výkonech pro automatizaci lisů a v oboru obrábění kovů. Dozvíte se, co všechno můžeme nabídnout pro vystrojení, přestrojení a vlastní provoz lisů.

Ještě byste se chtěli na něco zeptat? Kontaktujte nás!

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz