Robotika

Spolupráce člověka s robotem. Bezpečnost především!

Spolupráce člověka s robotem

Pracovní procesy se stávají tím efektivnější, čím užší je spolupráce člověka a stroje. Bezpečná interakce mezi člověkem a robotem vyžaduje stálé nové techniky a řešení. Požadavky na bezpečnost jsou tím vyšší, čím je vzdálenost mezi člověkem a strojem menší.

Aby bylo možné dosáhnout potřebné úrovně – musí být bezpečnostní funkce řešena jako celek - od snímače přes logiku až po aktuátor. Pouze tehdy, bude-li koordinace těchto faktorů bezvadná, bude spolupráce člověka s robotem efektivní a bezpečná.

Služby během fází životního cyklu robotického systému

Každé použití robota musí být z bezpečnostně technického hlediska posuzováno individuálně. Firma podporuje uživatele nabídkou portfolia služeb, zaměřených na jednotlivé životní fáze robotického systému: od analýzy procesu přes posouzení rizik podle EN ISO 12100 až po značku CE.

Naše bezpečnostní řešení splňují požadavky DIN EN ISO 10218-2 a ISO/TS 15066. Celkovou nabídku služeb doplňuje naše nabídka školení na téma bezpečnost při práci s robotem .

Robotická aplikace

Vhodné senzory a řídicí technika pro využívání robotů

Samozřejmě pro Vás máme i spolehlivé řídicí systémy a senzory, aby používání robotů bylo skutečně bezpečné. Zjistěte si více o rozsáhlém spektru našich produktů!

Spolehlivá senzorika PSEN

Pilz je Vaším partnerem pro zajištění bezpečné automatizace robotických aplikací

Aplikace pro spolupráci člověka s robotem (HRC)
  • portfolio služeb přizpůsobené fázím životního cyklu robotického systému - od analýzy procesů přes posouzení rizik až po značku CE
  • řešení bezpečnosti v souladu s normami, mj. s ČSN EN ISO 10218-2 a ISO/TS 15066
  • měření kolizí podle mezních hodnot ISO/TS 15066
  • školení k tématu požadavků na bezpečnost robotů
  • bezpečnostní řídicí systémy, technika pohonů a senzorika, například pro zabezpečení ochranných zón
  • aktivní spolupráce v mezinárodním grémiu pro normativní činnost v oblasti bezpečné spolupráce člověka s robotem
  • spolupráce s předními výzkumnými institucemi

Ke stažení

Novinka: Pilz jako partner projektu Rossini

Pilz je partnerem projektu Rossini - projektu, který má optimalizovat spolupráci člověka s robotem a postarat se o její širší uplatnění. Projekt byl iniciován Evropským programem na podporu výzkumu a inovací Horizon 2020. Záměr podporuje 13 firem ze 7 zemí, dochází tak k vzájemnému propojení teorie a praxe, výhodnému pro spolupráci člověka se strojem. Název Rossini byl vytvořen jako zkratka pro “RObot enhanced SenSing, INtelligence and actuation to Improve job quality in manufacturing".

O projektu

V rámci projektu má dojít k vývoji přelomové, dokonale bezpečné HW-SW platformy pro design a využívání spolupráce člověka s robotem v průmyslu. Kombinace inovativních technologií v oblasti senzorů, pohonů a řízení a jejich integrace do otevřeného vývojového prostředí poskytne v podobě platformy ROSSINI celou řadu nástrojů, které umožní rozšíření aplikací HRC. Tyto technologie byly vyvinuty nejlepšími představiteli konkrétních oborů. Lidská obsluha a robot vytvoří jedinečný tým, který zvýší kvalitu na pracovišti, flexibilitu výroby a produktivitu.

Pilz jako průkopník inovací

Pilz jako technický manažer podporuje projekt ROSSINI od samého počátku. Do sféry jeho působnosti patří i vývoj manipulátorů a senzorů.
Co bylo důvodem účasti na projektu Rossini? „Firma Pilz a její zákazníci získají skutečnou nadhodnotu“, míní pánové Castro a Schweiker, kteří oba pracují jako vedoucí projektu Rossini u firmy Pilz. „Pro naši firmu je důležité přispět k aktuálnímu výzkumu a dalšímu vývoji HRC a podpořit tak pokrok zejména v oblasti bezpečnosti. Navíc je pro nás jako pracovníky vývoje důležité udržovat neustálou výměnu informací s experty a vedoucími představiteli trhu napříč nejrůznějšími obory.“

Ještě byste se chtěli na něco zeptat? Kontaktujte nás!

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz