Životní prostředí

Snižovat emise

Symbol planety na zeleném pozadí

Pro nás jako „vyslance bezpečnosti“ je cílem zlepšování bezpečnosti člověka a stroje všude na světě. Patří k tomu i životní prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. U společnosti Pilz jsme si vědomi toho, kde a jak vysoké emise skleníkových plynů způsobujeme. Naším cílem je tyto emise vhodnými opatřeními a globálně co možná nejvíce redukovat!

Teprve v případě, když již žádná další opatření nebudou reálná, můžeme uvažovat o kompenzaci nevyhnutelných emisí. Mimořádně důležitá je pro nás regionálnost opatření.

Řízení energií a životního prostředí

Prostřednictvím integrovaného řízení energií a životního prostředí Pilz neustále kontroluje svou energetickou efektivnost a vliv na ekologii, aby bylo možné identifikovat problematické oblasti a zabránit plýtvání. Cílem je průběžné zlepšování energtické efektivnosti a ochrany životního prostředí. 

Společnost Pilz zavedle systém řízení energie podle ISO 50001 a systém řízení životního prostředí podle ISO 14001 již v březnu roku 2016. Oba tyto systémy slouží pro udržitelnou realizaci cílů zaměřených na šetrný přístup k životnímu prostředí a energetickou efektivnost ve výrobě i při jakékoli jiné práci.

Portrét muže před stěnou s certifikáty v pozadí

Dodavatelé

Transport a přípravná výroba komponent mají na naše životní prostředí významný vliv. Proto klademe na naše dodavatele požadavky a vyžadujeme od nich udržitelnější přístup. I proto jsou dodavatelé úzce zapojeni do našeho systému řízení škodlivin. Energetická efektivnost a ochrana životního prostředí jsou důležitým kritériem při rozhodování o obstarávání produktů a služeb.

Fotografie budovy Pilz v Ostfildern

Energeticky efektivní správa budov

Pilz při plánování výstavby nových a modernizace stávajících budov všude po celém světě dbá na jejich energeticky efektivní správu.

Patří k tomu například následující opatření:

  • Zařízení využívající geotermální energii integrovaná do výrobních budov
  • Solární zařízení na budovách v hlavním sídle společnosti Pilz v Ostfildern
  • Ekologický proud v hlavním sídle společnosti Pilz v Ostfildern
  • Průběžná výstavba zařízení pro obnovitelnou výrobu tepla všude na světě

Angažovanost ve věcech trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí

Iniciativa Blue Competence

Pilz je členem iniciativy Blue Competence, iniciativy pro udržitelný rozvoj, založené VDMA. Blue Competence usiluje o výrobu strojů a zařízení v rámci trvale udržitelného rozvoje ve spojení se zdroji, znalostmi a zkušenostmi VDMA. Spolu s našimi partnery jsme se zavázali dodržovat 12 zásad udržitelnosti při výrobě strojů a zařízení (www.bluecompetence.net/about).

Pečeť ÖKOPROFIT

Za své aktivity v oblasti životního prostředí byla společnost Pilz již v r. 2007 vyznamenána pečetí ÖKOPROFIT města a zemského okresu Esslingen.

Další informace

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz