Česká republika | česky

Software pro malé řídicí systémy

Software pro malé řídicí systémy

S malými řídícími systémy PNOZmulti můžete zcela jednoduše projektovat, konfigurovat, dokumentovat a uvádět do provozu. Komfortní řešení diagnostiky zkracují prostoje Vašeho stroje nebo zařízení. K dispozici jsou i naše softwarové nástroje s optimálním ovládáním: S nástrojem PNOZmulti Configurator si Váš bezpečnostní obvod snadno zpracujete na počítači. Pro komfortní diagnostiku jsou připraveny nástroje pro diagnostická řešení PVIS.

Výhody ve zkratce

 • PNOZmulti Configurator je univerzální nástroj pro všechny fáze inženýrských prací - plánování, projektování, uvádění do provozu, provoz a údržbu.
 • krátká doba aplikace s úsporou času a nákladů
 • PVIS minimalizuje doby odstávky stroje rychlým a efektivním odstraňováním poruch
Výhody ve zkratce

PNOZmulti Configurator – vlastnosti

Výhody softwarových nástrojů pro malé řídicí systémy PNOZmulti
 • Grafický nástroj pro definování všech funkcí přístrojů
 • Přístup k různým bezpečnostním funkcím (např. monitorování nouzového zastavení, dvouručního ovládání, ochranných dveří apod.)
 • Konfigurace hardwaru
 • Zobrazení jednoduchého schématu zapojení - správné zapojení vstupů a výstupů modulů - pomocí určených symbolů
 • Přenos schématu zapojení do základního modulu
 • Často používané části schématu zapojení lze soustředit do maker, uložit do knihovny a podle potřeby znovu používat

Vlastnosti diagnostiky PVIS

Vlastnosti diagnostiky PVIS
 • PVIS slouží pro vizualizaci diagnostických informací z řídicích jednotek kompatibilních s PVIS (jako jsou malé řídicí systémy PNOZmulti nebo technika pohonů PMC)
 • Softwarový balíček zahrnuje PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server and PVIS ActiveX Control

Naše portfólio: Software

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz