13. 5. 2022

Nová verze automatizačního systému PSS 4000 1.23.2

Přehled nejdůležitějších nových funkcí

Protokolování procesních dat pro zlepšené vyhledávání chyb

Regulátor zaznamenává pomocí funkce Tracing svá procesní data a ukládá je na kartě SD. Toto zjednodušené vyhledávání chyb Vám umožní sledovat časový průběh proměnných (např. brzdné křivky). To pomáhá při optimalizaci procesů. Zaznamenané proměnné si můžete prohlížet prostřednictvím nástroje PASscope. PASscope je v nové verzi automaticky instalován s PAS4000. Funkce Tracing je dostupná u PSSu H PLC2 FS SN SD(-T) a PSSu H FS2 SN SD (-T) a rovněž u firmware PSS 4000 od verze 1.23.0.

Konfigurovatelná komunikace – SafetyNET p

Pro přenos procesních dat mezi přístroji PSS 4000 lze použít ethernet v reálném čase SafetyNETp. Od nynějška je možné v PAS4000 konfigurovat dobu odpovědi nebo vytížení sítě komunikace SafetyNETp. Optimalizace vytížení sítě zlepší např. možnost rozšiřování systému PSS 4000.

Nový softwarový modul: FS_MSO_PITreader_Visu

Modul FS_MSO_PITreader_Visu slouží pro řízení a monitorování voliče režimů (obslužní terminál Pilz s vizualizačním softwarem PASvisu) ve spojení s PITreader pro regulaci přístupových práv. Aktivování bezpečnostních funkcí potřebných pro zvolený provozní režim (např. optické závory nebo ochranné dveře) musí být proveden po vyvolání modulu v PAS4000. Hlavní funkce modulu:

  • Načtení kontrolních oprávnění z PITreader (Security-ID, oprávnění, stav chyb)
  • Ovládání indikačních a obslužných prvků ve vizualizačním systému
  • Načtení a kontrola dat z vizualizačního systému
  • Předávání dat do vizualizačního systému
  • Generování a předávání diagnostických hlášení
  • Předávání bezpečného provozního režimu (MSO)

Automatické licencování projektu

Od nynějška je možné projekty automaticky licencovat, pokud jsou stažené. Po zvolení této možnosti již není nutné provádět ruční licencování po změně projektu. Předpokladem je, že projekt byl již jednou ručně licencován a je k dispozici dostatečná hodnota PASunits.

Informace o dalších nových funkcích najdete v souboru Read-Me v Release 1.23.2

Nová verze automatizačního systému PSS 4000 1.23
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?