Mezinárodní hodnocení shody - USA

Příjemnou cestu! Shoda Vašich strojů s požadavky v USA.

Jako Full Service Paket obdržíte od nás všechny potřebné podklady, které jsou nutné pro certifikaci Vašich strojů úřady v USA.

Vaše požadavky

Stroje, které se dovážejí a/nebo uvádějí do provozu v USA, podléhají souboru požadavků, který se však může v jednotlivých státech nebo v jednotlivých oblastech lišit. Nezbytným předpokladem připuštění na trh je např. shoda se zkušebními standardy OSHA) nebo UL. Týká se nových, použitých, rekonstruovaných i rozšiřovaných strojů.

Kdo chce jako výrobce stroje v USA prodávat, musí dbát na to, aby již ve fázi konstrukce byly splněny všechny požadavky tak, aby byl později v místě instalace stroje zaručen plynulý proces získání povolení k provozu.

Provozovatelé strojů jsou v USA zase povinni zabezpečit práce se strojem. K tomu patří, kromě jiného, zajištění systému LoTo.

Příjemnou cestu! Shoda Vašich strojů s požadavky v USA.

Naše činnosti

Naše služby zahrnuje všechna opatření, potřebná pro získány shody na trhu v USA.

* NFPA = National Fire Protection Association. Standard NFPA79 definuje požadavky na elektrické průmyslové stroje v USA.

U nás získáte na jednom místě všechny potřebné podklady, které jsou zapotřebí pro certifikaci Vašeho stroje prováděnou místními úřady v USA pro získání shody.

Konzultace poskytujeme již ve fázi konstrukce Vašeho stroje, kdy vyhodnotíme design zejména s ohledem na speciální požadavky, kladené v USA na elektrické vybavení. Provedeme pro Vás i všechny další potřebné kroky od posouzení rizik přes zpracování systému LoTo až po validační zprávu potřebnou pro získání shody v USA. V případě potřeby za Vás převezmeme i jednání s úřady na místě.

Pro zaměstnavatele provozovatele strojů v USA jsou závazné požadavky definované OSHA.
NRTLs hodnotí, testují a certifikují produkty, které mají být použity pro stroje s místem určení USA.

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

Americký úřad, v jehož kompetenci je bezpečnost a zdraví na pracovišti. Požadavky, které definuje OSHA , jsou pro zaměstnavatele / provozovatele strojů v USA závazné. Dodržování ustanovení pravidelně kontrolují inspektoři přímo na místě.

OSHA požaduje, aby určité elektrické produkty měly povolení tzv. NRTLs.

NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory)

Oficiální zkušebny s autorizací OSHA nesou označení NRTL. Hodnotí, testují a certifikují produkty, které mají být použity pro stroje s místem určení USA. Registračním číslem zveřejňovaným na internetu NRTLs potvrzují, že příslušný produkt je schválen a patřičným způsobem označen (např. značkou UL nebo TÜV).

Vaše výhody ve zkratce

  • Ušetřete čas i náklady: Postaráme se o to, abyste všechny podmínky týkající se shody, které jsou požadovány úřady USA, dodrželi již ve fázi konstrukce Vašeho stroje
  • Bezproblémová přejímka / povolení k provozu, kompletní dokumentace v souladu s normou
  • Full Service od jednoho poskytovatele: Váš místní kontaktní partner u firmy Pilz bude pro Vás koordinovat celý projekt i s přesahem rozhraní a převezme za Vás i jednání s našimi experty v USA
  • Právní jistota: Naši specialisté v USA znají všechny aktuální požadavky vyplývající z norem a směrnic
  • Optimalizace Vašich dokumentačních procesů: Poskytneme Vám k dispozici mezinárodně jednotné podklady, i když Vaše stroje budou vyráběny nebo uváděny do provozu na různých místech

Využijte i tyto nabízené služby

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz