Bezpečnostní optické závory PSENopt II - druhá generace

Robustní bezpečnostní optické závory

Bezpečnostní optické závory PSENopt II se zrcadlovými sloupky

Druhá generace bezpečnostních optickýchzávor, PSENopt II slouží pro bezpečné zásahy do výrobního procesu a podle požadavku poskytuje ochranu prstů, rukou a těla. První optické závory typu 3 jsou navrženy speciálně pro aplikace do PL d podle EN/IEC 61496-1/-2. Navíc jsou k dispozici optické závory typu 4 pro aplikace do PL e podle EN/IEC 61496-1/-2.

Díky vysoké robustnosti nabízí závory PSENopt II ochranu před rázy, kolizí a vibracemi a jsou proto vhodné pro použití v drsném průmyslovém prostředí . LED pomáhají obsluze vyhodnotit důležité příčiny zastavení strojů a systémové poruchy. To zkracuje počet odstávek z provozu.

Optické závory se dodávají v délkách od 150 mm do 1800 mm. V kombinaci s konfigurovatelnými malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2 získáte bezpečné kompletní řešení od jednoho dodavatele. V grafickém softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator si vyberte programový blok optické závory a několika málo kliknutími si nakonfigurujte řešení pro Vaši individuální aplikaci.

Další informace k EN/IEC 61496-1/-2

NOVINKA: Celosvětově první Typ 3 bezpečnostních optických závor PSENopt II s certifikátem UL

Typ 3 bezpečnostních optických závor podle EN/IEC 61496-1/-2 je navržen speciálně pro aplikace do PL d. A jako první na světě získal typ 3 bezpečnostních optických závor certifikát UL! Můžete si být jisti, že rozhodnutím pro PSENopt II jste udělali pro ochranu Vašich pracovníků a Vašich strojů to nejlepší – ať už se Váš závod nachází kdekoli na světě! Naše spolupráce s UL International Germany byla mimořádně úspěšná.

Proč certifikát UL?

S postupující globalizací je stále důležitější uvádět na světový trh bezpečné a spolehlivé produkty. Zákony týkající se odpovědnosti za produkt jsou v USA daleko přísnější než například v Evropě nebo Asii. Přístroje s certifikátem UL splňují bezpečnostní standardy požadované v USA a Kanadě. Certifikační řízení podle severoamerických norem pro elektrotechnické výrobky nesmírně zjednodušuje přístup na tamější trh. Používání v USA a Kanadě pak již nic nestojí v cestě. Urychlí se i uvádění do provozu přímo na místě. Výhody z toho plynoucí využívají zejména výrobci strojů, kteří dodávají na tyto trhy.

Kompletní řešení od jednoho dodavatele

Společně s bezpečnou řídicí technikou firmy Pilz nabízejí optické závory PSENopt II bezpečné a hospodárné kompletní řešení pro Vaše zařízení. Flexibilní použití, rychlá instalace, nepřítomnost mrtvých zón a odolnost vůči rázu 50 G předurčují PSENopt II pro náročné průmyslové podmínky.
Díky 5pólové přípojce mohou být optické závory připojeny přímo na decentrální moduly PDP67. Bezproblémové používání zaručuje i vysoce kvalitní příslušenství PSENopt II jako ochranné a zrcadlové sloupky.

Celosvětově první certifikát UL byl společnosti Pilz z Ostfildern v Německu propůjčen v červenci – bezpečí zaručené bezpečnostními optickými závorami PSENopt II.

Výhody v praxi

 • Certifikovaná bezpečnost: Typ 3 bezpečnostních optických závor pro aplikace do PL d podle EN / IEC 61496 s certifikátem UL a TÜV
 • pro ochranu prstů, rukou a těla, k dispozici je typ 3, ale i typ 4 bezpečnostních optických závor
 • uživatelsky komfortní diagnostika pomocí LED pro omezení prostojů

Bezpečnostní optické závory pro ochranu prstů, rukou a těla - výhody

 • vysoká robustnost na ochranu proti rázu, kolizi a vibracím
 • komfortní diagnostika pomocí LED pro redukci prostojů
 • rychlá a jednoduchá montáž, instalace a uvedení do provozu
 • kódování pro vyšší flexibilitu při umísťování optických závor
 • zabezpečení více stran nebezpečné zóny zrcadlovými sloupky PSENopt II
 • nastavitelný podstavec nabízí dodatečnou ochranu před silnými mechanickými rázy a umožňuje umístění zrcadlových sloupků na nerovném podkladu
 • Všechno od jednoho dodavatele: hospodárné kompletní řešení s konfigurovatelnými systémy PNOZmulti 2 včetně rozsáhlého příslušenství

Bezpečnostní optické závory - vlastnosti

Detailní snímek bezpečnostních optických závor PSENopt II
 • shoda a povolení podle EN/IEC 61508 a EN/IEC 61496-1/-2
 • možnost využití v aplikacích do PL d / PL e dle EN ISO 13849-1 a SIL CL 2/ SIL CL 3 podle EN/IEC 62061
 • spolehlivá ochrana prstů, rukou a těla
 • délky od 150 mm do 1800 mm
 • robustnost 50 G
 • žádné mrtvé zóny
 • integrované kódování
 • kompletní řešení s PDP67 (kompatibilní konektory a přípojky), PNOZmulti 2, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Oblasti použití optických závor PSENopt II

Chraňte Vaše pracovníky i produkty bezpečnostními optickými závorami PSENopt II! Neviditelné ochranné pole optických závor z infračervených paprsků ochrání spolehlivě každou nebezpečnou oblast. Dojde-li k přerušení světelného paprsku, je okamžitě vydán příkaz k vypnutí stroje nebo zařízení.

Bezpečnostní optické závory PSENopt II jsou vhodné v průmyslovém prostředí především pro pracoviště, na kterých je vykonávána ruční práce, jako zabezpečení přístupu, přísunu/odebírání materiálu nebo pro zabezpečení míst, kde je v blízkosti robotů nutné manipulovat s materiálem.
Zjistěte si více informací o nejrůznějších možnostech bezpečnostních optických závor!

Používání bezpečnostních optických závor PSENopt II

Zrcadlové sloupky PSENopt II pro zabezpečení nebezpečných míst z více stran

Zrcadlové sloupky PSENopt II pro zabezpečení nebezpečných míst z více stran

Zkombinujte Vaše bezpečnostní optické závory se zrcadlovými sloupky PSENopt II, abyste mohli zajistit nebezpečnou zónu z více stran. Pro kontrolu až tří přístupových stran postačí pouze jedna dvojice optických závor a dva zrcadlové sloupky! Ušetříte tím kabely, místo i náklady. Zrcadlové sloupky jsou tvořeny ochranným sloupkem s integrovaným zrcadlem. Používat je můžete se všemi našimi optickými závorami PSENopt a PSENopt II.
PSENopt II adjustable base unit nabízí jako volitelné příslušenství doplňkovou ochranu před silnými mechanickými rázy. Podstavec umožňuje umístění sloupků i na nerovných podkladech.

Chraňte Vaše optické závory PSENopt II před poškozením – ochrannými sloupky PSENopt II

Bezpečnostní optické závory PSENopt II a ochranné sloupky

Novými ochrannými sloupky PSENopt II protective column ochráníte optimálně optické závory před poškozením, například při kolizi.

Ochranné sloupky lze kromě toho využít i pro montáž optických závor do volného prostoru. Pro jednoduché umístění na nerovném podkladu můžete ochranný sloupek použít společně s PSENopt II adjustable base unit.

Příslušenství pro optické závory PSENopt II na ochranu před opětovným spuštěním

PSENopt II lockout

S naším příslušenstvím PSENopt II lockout pro řadu optických závor PSENopt II zabráníte nežádoucímu opětovnému spuštění stroje. To je zapotřebí například při provádění údržby v nebezpečné zóně. PSENopt II lockout je tvořen jednou montážní jednotkou, která se upevňuje po straně na optickou závoru a dále výkyvnou částí. Při práci v nebezpečné zóně lze výkyvnou část sklopit před pohledové pole optické závory a opatřit zámkem. Optická závora má proto přerušené paprsky a nemůže být znovu spuštěna.

Pro porovnání: Doposud bylo možné opětovnému spuštění zabránit pouze přídavnými bezpečnostními senzory v nebezpečném prostoru nebo vizuální kontrolou, tedy pohledem do nebezpečného prostoru. Naše PSENopt II lockout představují bezpečné řešení a navíc ušetří náklady na další bezpečnostní senzory.

Integrované kódování u všech bezpečnostních optických závor PSENopt II

Bezpečnostní optické závory PSENopt II v praxi

Při prostorovém uspořádání bezpečnostních optických závor již neplatí žádné hranice. Díky kódování se senzory optických závor vzájemně neruší, ani když jsou umístěny ve vzájemné blízkosti. To je výhodné zejména v případě, kdy vysílací jednotka prvního páru optické závory vysílá paprsky ve směru přijímací jednotky druhého páru. V takovém případě jednoduše použijte pro dvojice optických závor odlišný kód! K dispozici jsou následující možnosti: „kód A“, „kód B“ a „nekódované“. Kódování je integrováno do všech optických závor PSENopt II.

Instalování bezpečnostních optických závor v různých oborech

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní optické závory PSENopt II

Standardní světelná mříž typu 3 pro ochranu rukou

Standardní světelné mříže PSENopt II typu 3 jsou vhodné pro ochranu rukou podle EN/IEC 61496-1.

Standardní světelná mříž typu 3 pro ochranu prstů

Standardní světelné mříže PSENopt II typu 3 jsou vhodné pro ochranu prstů podle EN/IEC 61496-1.

Standardní světelná mříž typu 4 pro ochranu rukou

Standardní světelné mříže PSENopt II typu 4 jsou vhodné pro ochranu rukou podle EN/IEC 61496-1/-2.

Standardní světelná mříž typu 4 pro ochranu prstů

Standardní světelné mříže PSENopt II typu 4 jsou vhodné pro ochranu prstů podle EN/IEC 61496 61496/-1.

Příslušenství světelné mříže PSENopt II

Perfektně kompatibilní se světelnými závorami PSENopt II: kompatibilní příslušenství pro rychlou a jednoduchou montáž.

Standardní světelná mříž typu 3, ochrana těla

Standardní světelné mříže PSENopt II typu 3 jsou vhodné pro ochranu těla podle EN/IEC 61496-1.

Standardní světelná mříž typu 4, ochrana těla

Standardní světelné mříže PSENopt II typu 4 jsou vhodné pro ochranu těla podle EN/IEC 61496 61496/-1/-2.

Kabeláž

Rozmanité kompatibilní kabely Vám umožní využít další rozšířené funkce. Vyberte si řešení vhodné právě pro Vás.

Vhodné kabely a konektory
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz