Servozesilovače PMCprotego D a PMCtendo DD

Servozesilovače - měniče, které umí regulovat cokoli

Servozesilovače PMCprotego D a PMCtendo DD

Používejte moderní servozesilovače firmy Pilz jako regulátory pohonů pro nejrůznější motory. Můžete je použít pro všechny běžné servomotory, asynchronní i lineární motory. Samozřejmě také pro rotační přímé pohony, servo-lineární reaktory a aplikace se speciálními motory.

Novinka: Servozesilovač PMCprotego D nyní s HIPERFACE DSL®

Pro Servozesilovač PMCprotego D je nyní k dispozici také čistě digitální protokol zpětné vazby motoru HIPERFACE DSL®. Ten si vystačí mezi frekvenčním měničem a systémem zpětné vazby motoru s minimem spojovacích vedení. Tím se ušetří nejen náklady, ale i místo a nároky na instalaci jsou výrazně nižší. Jako otevřené rozhraní spojuje HIPERFACE DSL® výhody digitálního rozhraní v reálném čase.

Servozesilovač PMCprotego D

Novinka: Zásobník energie PMCenergy SD - efektivně využívat brzdovou energii

Nové zásobníky energie PMCenergy SD šetří energii ve spojení se servozesilovači PMCprotego D a PMCtendo DD5! Přitom se přijímá a prozatímně ukládá brzdová energie – bez zpětného vlivu na síť, protože zásobník energie nemá se sítí na vstupní straně žádný přímý kontakt.

Se zásobníkem energie ušetříte

Zásobník energie PMCenergy SD samostatně zjišťuje výšku pracovního napětí ve vloženém obvodu. Energii, která napětí vloženého obvodu přesahuje, PMCenergy SD uchová. Pokud dojde k poklesu hladiny, převede PMCenergy SD potřebnou energii zpět. To je okamžik, kdy dochází k úspoře energie.

Vložené obvody servozesilovačů je možné jednoduše vzájemně propojit tak, aby jeden zásobník energie vystačil skupinu os. Právě u rozsáhlých strojů a zařízení tím získáte velmi hospodárné řešení. Pro zásobníky energie PMCenergy SD jsou k dispozici i přídavné moduly, který lze podle požadavku akumulační objem jednoduše rozšířit.

Přehled výhod

 • Úspory energie zajistí vložené zásobníky brzdové energie v kompletním systému, zahrnující PMCprotego D nebo PMCtendo DD5
 • Velmi nízký vývin tepla pro delší dobu životnosti přístrojů
 • Snížení nákladů, menší potřeba místa v důsledku použití menších chladicích přístrojů
 • Servozesilovače s nižším ztrátovým výkonem
 • Bez zpětného vlivu na síť: zásobník energie přijímá brzdovou energie, která není předávána zpět do sítě. Minimalizuje se i zpětný účinek servozesilovače na síť.
 • Hospodárné řešení: vložené obvody servozesilovačů lze propojit, aby zásobník energie stal pro skupinu os
 • otevřené a flexibilní řešení: zásobníky energie lze používat z různými servozesilovači PMCprotego D a PMCtendo DD5

Využijte nové možnosti pro zpracování brzdové energie a energeticky efektivní techniku pohonů!

Zásobník energie PMCenergy SD

Přesvědčivé výhody servozesilovačů

 • pro provoz nejrůznějších technologií motorů je možné přímo připojit všechny systémy zpětné vazby běžně dostupné na trhu
 • díky moderní servotechnice reagují flexibilně na změny formátu a zvládnou i vyšší počty taktů
 • zajistí Vašemu stroji vysokou disponibilitu díky rozšířeným bezpečnostním funkcím (ochrana před prostoji)
 • poskytují maximální bezpečnost v kombinaci s bezpečnostní kartou až do kategorie PL e bez ohledu na zpětnou vazbu (PMCprotego D)
 • zaručí optimální energetickou bilanci vazbou vloženého obvodu s inteligentním spínáním zátěže; není zapotřebí externí spínání
 • pro zákazníky je připraveno individuální poradenství a péče od návrhu pohonu až po jeho uvedení do provozu
Přesvědčivé výhody servozesilovačů

Vlastnosti servozesilovačů

Vlastnosti servozesilovačů
 • otevřená hardwarová i softwarová architektura
 • rychlé a snadné zaškolení, přehledná projektová dokumentace díky komfortnímu a přehlednému uživatelskému softwaru
 • široký rozsah napětí od 230 do 480 V (+/- 10 %)
 • různá rozhraní servozesilovačů
 • rozsáhlé možnosti regulace a dotazů na stav usnadňují zapojení do koncepce stroje
 • přesné polohování a vysoce dynamická pravidla díky resolveru nebo systémům sinus-kosinus s vysokým rozlišením
 • rychlé uvedení do provozu a spolehlivá diagnostika díky servozesilovačům

Servozesilovače pro jakékoli použití

Využijte servozesilovač k napájení a provozu Vašich motorů. Umí toho ale ještě mnohem více:

 • polohování (ovládání ze sběrnice nebo prostřednictvím vstupů)
 • sjíždění různých pojezdových sekvencí
 • regulace otáček
 • regulace točivého momentu
 • elektrická funkce převodovky

Vytvoření dostupných rozhraní, otevřenost pro možnost komunikace s více řídicími jednotkami Funkce servozesilovače jsou využitelné téměř pro jakýkoli motor a systém zpětné vazby a oceníte přitom jejich velmi dobré regulační schopnosti.

 • obráběcí stroje
 • balicí stroje
 • tiskařské stroje
 • výroba papíru
 • plnění
 • manipulace/robotika
 • obráběcí stroje
 • Pick & Place
 • zkušební stolice
 • průmysl polovodičů
 • speciální funkce pro servozesilovače (např. opáskování nebo svařovací kleště)
Servozesilovače pro jakékoli použití

Obory

Spektrum našich produktů: Servozesilovače

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz