15. 7. 2021

Ready, Set, Go: Díky bezpečnostnímu laserovému skeneru PSENscan jsou mobilní aplikace produktivnější!

Bezpečnostní laserový skener PSENscan lze využít nejen pro zabezpečení transportních systémů bez řidiče, ale přináší do průmyslového prostředí a intralogistiky celou řadu dalších výhod.

PSENscan znamená přesnou polohu a úsporu času při opětovném spuštění

Pro přesné navigování ve stanicích načítá bezpečnostní laserový skener hodnoty intenzity a vzdálenosti. Pokud by informace o vzdálenostech nebyly dostačující, lze pro navigaci použít reflektory. To umožňuje přesné určení polohy, například při navádění transportního vozidla bez řidiče při předávání materiálu. Tím se ještě zvýší kvalita výroby a produktivita.

PSENscan může podle potřeby přecházet do režimu Stand-by. Výhody se projeví zejména u transportních systémů bez řidiče, protože stroje je nyní možné rychleji znovu spouštět. Díky snížené spotřebě el.energie v režimu stand-by ušetříte náklady. Ve spojení s novou automatickou funkcí automatického resetu je navíc možné časově úsporné opětovné spuštění. PSENscan kromě toho generuje seznamy poruch: Seznamy se nyní zobrazují na lokálních přístrojích, a to umožňuje rychlejší diagnostiku a plynulejší opětovné zahájení provozu.

Dynamická ochranná pole laserového skeneru jsou velmi přizpůsobivá

Přejete si, aby Váš transportní systém bez řidiče fungoval spolehlivě a bezpečně? Bezpečnostní laserový skener provádí nejen dynamickou navigaci, ale i bezpečné monitorování – vše při maximální produktivitě. PSENscan nabízí maximální bezpečnost i při proměnlivých rychlostech transportních systémů bez řidiče. Ochranná pole PSENscan se dynamicky přizpůsobí různým rychlostem transportních systémů bez řidiče. Výsledkem je, že objíždění překážek je přesnější. Přesnější navigace a možnost přizpůsobení konkrétní rychlosti pomáhají uživatelům transportních systémů bez řidiče zvyšovat produktivitu a tím i efektivnost výrobních zařízení. Moduly ROS Vám umožní integrovat bezpečnostní laserový skener do prostředí Vašeho zařízení snadno a rychle.

Další informace:

Bezpečnostní laserový skener PSENscan

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?