Česká republika | česky

Konfigurovatelné malé řídicí systémy

četné funkce - jedno řešení!

Konfigurovatelné malé řídicí systémy

PNOZmulti, průkopnické řešení v oblasti konfigurovatelné bezpečností techniky, představuje bezpečně správné rozhodnutí. Proč? Docela jednoduše: Protože můžete důvěřovat firmě Pilz a její správné taktice i systémům, úspěšně ověřeným v celosvětovém měřítku.

Konfigurovatelné malé řídicí systémy vyplňují mezeru mezi klasickými bezpečnostními relé a velkými programovatelnými řídicími systémy. Konfigurovatelné malé řídicí systémy PNOZmulti jsou nejlépe využitelné pro plnění více bezpečnostních funkcí! Jednoduše a pohotově zajistí funkční bezpečnost a ochranu člověka i stroje.

Naše malé řídicí systémy jsou navíc natolik výkonné, že mohou převzít i kompletní řízení malých strojů. Systém lze modulárně rozšiřovat, takže roste společně s velikostí a požadavky strojů. Vhodné rozšiřující moduly umožní přizpůsobit strukturu řízení přesně potřebám konkrétní aplikace. Jako uživatel si koupíte pouze to, co skutečně využijete.

Nyní můžete vizualizovat opravdu optimálně: Zkombinujte PNOZmulti s vizualizačním softwarem PASvisu

Použijte optimální software pro vizualizaci Vašich zařízení, ve kterých jsou osazeny malé řídicí jednotky PNOZmulti! PNOZmulti můžete jednoduše přímo propojit s vizualizačním softwarem PASvisu na bázi webu a převzít tak, kromě jiného, všechny vstupy a výstupy komponent řízených jednotkou PNOZmulti. Navíc PASvisu představuje komfortní prostředek pro diagnostiku. Využijte rychlý opětovný náběh pro zkrácení prostojů!

Vizualizační software PASvisu

PNOZmulti je nyní kompatibilní s PASvisu

Ušetřete čas a náklady ve všech fázích inženýringu – Vaše výhody

  • celosvětový bezpečnostní standard pro prostředí s různým stupněm automatizace a různé komunikační systémy – efektivní z hlediska nákladů, trvale využitelný
  • krátké doby uvádění do provozu díky zjednodušenému zapojování
  • jednoduché přizpůsobení konfigurace díky předem připraveným, certifikovaným softwarovým modulům
  • minimální prostoje a vyšší disponibilita zařízení díky jednoduché a komfortní diagnostice
  • od projektu až po údržbu pouze jeden jediný systém – možnost rozšíření nebo změny funkce v kterékoli fázi
  • maximální bezpečnost – v závislosti na zapojení bezpečnostní kategorie až do PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle EN IEC 62061
  • možná racionalizace, protože bezpečnostní komponenty pokrývají všechny úlohy automatizace

Spektrum našich produktů: Konfigurovatelné malé řídicí systémy

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz