Větrná energie

větrné elektrárny s bezpečnější a efektivnější automatizací

Větrná energie

Jako expert na automatizaci Vám nabízíme řešení pro monitorování všech relevantních bezpečnostních funkcí větrných elektráren. Naše dlouholeté zkušenosti z oblasti průmyslové automatizace nám pomohly pochopit požadavky, které jsou kladeny na provoz větrných elektráren. Pilz nabízí řešení na míru všem výrobcům zařízení pro větrné elektrárny kdekoli na světě.

větrné elektrárny s bezpečnější a efektivnější automatizací

Větrné elektrárny jsou v trvalém provozu vystaveny nejrůznějším vlivům povětrnosti i prostředí. Přitom musí být jejich výkon efektivní a provoz flexibilní. Ochrana zařízení před přetížením je nezbytným předpokladem pro omezení prostojů.

Vaše investice do bezpečnosti větrných elektráren neznamená pouze hospodářské výhody, ale zaručí i ochranu pracovníků údržby. Větrné elektrárny podléhají mezinárodním platným normám a směrnicím, např. směrnici ES o strojním zařízení (2006/42/ES) a IEC 61400.

Bezpečná automatizace - investice, která se vyplatí:

  • realizujte postupně bezpečná řešení automatizace pro nové i současné větrné elektrárny
  • při výrobě dodržujte požadavky norem
  • dosáhněte maximální možné standardizace v automatizaci zařízení on- a offshore
  • snižujte rizika nehod ve výrobě, při údržbě i instalaci

Využijte řešení bezpečnosti a automatizace zpracované na míru Vašich větrných elektráren. Pomůžeme Vám při zpracování individuální koncepce bezpečnosti

Bezpečná automatizace pro větrné elektrárny: Monitorování otáček v souladu s normou

Váš Safety Partner, firma Pilz, Vám nabízí spolehlivé komponenty a způsoby řešení, které byly vyzkoušeny a osvědčily se v sektoru větrných elektráren Využijte výhod jednoduché integrace našich bezpečnostních systémů, možnosti dálkové diagnostiky a dálkové údržby i výhod robustních variant produktů. Nabízíme Vám certifikovaná řešení (TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST) využitelná na celém světě, která odpovídají požadavkům mezinárodních předpisů jako je směrnice o strojním zařízení (2006/42/ES), IEC 61400 i směrnice německé společnosti Lloyd.

Řešení Pilz vykazují jednoznačné výhody zejména při monitorování otáček podle normy. V případě monitorování otáček v souladu s normou můžete u větrných elektráren volit z několika různých možností. Naše řídicí systémy je možné rozšiřovat a upravovat pro různé kombinace snímačů, takže snadno dosáhnete bezpečnostní úrovně až PL d a PL e.


Kromě jiného budete moci sledovat:

  • všechny hodnoty a stavy zařízení důležité z hlediska bezpečnosti
  • nadměrné otáčky hřídele rotoru a generátorů, zlomení hřídele
  • přestavení listů rotoru (Pitch) a směr větru (Azimut)
  • tlačítko nouzového vypnutí na věži a v gondole
  • hodnoty zařízení jako teplota, tlak, vibrace nebo elektrické veličiny, důležité pro ochranu zařízení

Větrná energie

Pilz nabízí řešení pro zařízení jakékoli velikosti. V našem aktuálním prospektu o větrných elektrárnách najdete další informace o všech produktech, potřebných pro bezpečnou automatizaci větrných elektráren.

Služby pro Vaše větrné elektrárny:

Naše řešení pro Vaše větrné elektrárny:

Pilz disponuje dlouholetými zkušenostmi z oblasti poradenských služeb pro bezpečnost strojů - důvěřujte našim specialistům. Podpoříme Vás službami, které jsou určeny přesně pro potřeby větrných elektráren.

Informační materiál ke stažení

Informační materiál ke stažení

Informujte se podrobněji o tématu "větrná energie" v části ke stažení. V našich letácích najdete mnoho informací o řešení bezpečnosti větrných elektráren.

Ještě byste se chtěli na něco zeptat? Kontaktujte nás!

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz