Čerpání vědomostí pro retrofit

„Safety first“

Pro Brau Union Österreich je přitom zásada „Safety First“ prvořadá: Všechna výrobní zařízení a procesy pravidelně procházejí kontrolou bezpečnosti. Platí to i pro zařízení na čištění, příp. plnění opakovaně používaných sudů, které za hodinu vyčistí a znovu naplní až 700 pivních sudů. Toto zařízení je v našem závodě v provozu již od roku 1993. V průběhu retrofitu řídicího systému měly být znovu posouzeny, příp. ověřeny možnosti zásahu do stroje. Společnost Pilz kromě poradenství týkajícího se zejména dodržování norem a prověření současného bezpečnostního vybavení i řetězce nouzového zastavení provedla také analýzu možných nebezpečných zdrojů. Na základě zjištěných skutečností pak doporučila vhodná ochranná opatření a úpravu koncepce ochrany pro celé zařízení.

I prakticky

V případě zařízení na čištění, příp. plnění sudů je důležitá možnost snadného odstranění části ochranné stěny, aby se pracovníci údržby při provádění servisu dostali s vysokozdvižným vozíkem bez problémů až k rozdělovači médií, umístěnému uprostřed. Pro splnění tohoto požadavku bylo rozhodnuto o použití mobilních zábran. Řešení dále zahrnuje nový systém řízení přístupu. Ten zajistí, aby potvrzení o odstranění závad, příp. opětovné spuštění provozu mohli provádět pouze oprávnění pracovníci. Původně nainstalované optické závory byly nahrazeny bezpečným ohrazením. Firma Brau Union konzultační schopnosti společnosti Pilz využila v plné míře – od analýzy možných rizikových míst s definováním vhodných protiopatření až po samotnou realizaci a bezpečnostně technickou validaci podle mezinárodních směrnic a norem jako jsou EN ISO 13849, IEC 62061 a IEC 61508.

Výhody ve zkratce

  • Výhody ve zkratce Rozsáhlé portfolio služeb: od analýzy rizik přes realizaci retrofitu až po validaci
  • Údržba bez kompromisů: Zařízení nyní splňuje všechny platné předpisy týkající se bezpečnosti.
  • Bezpečné a praktické: Mobilní zábrany usnadňují přístup ke stroji. Moderní systém řízení přístupu zajišťuje nezbytnou bezpečnost člověka i stroje.

Prohlášení zákazníka

„Průběžně se sice tématem bezpečnosti zabýváme, ale nejedná o náš obor činnosti a nedokážeme se proto orientovat ve všech souvisejících předpisech a zákonech tak rychle, abychom vždy splnili příslušné požadavky. Proto se spoléháme na know-how a expertní znalosti společnosti Pilz.“

Andreas Schmutz, vedoucí technologického oddělení

O firmě Brau Union Österreich

Firma Brau Union Österreich dodává na trh celkově více než pět milionů hektolitrů piva ročně. Pětina tohoto množství přitom pochází z Wieselburgu – pivovaru z nejširším portfóliem v celém koncernu. Wieselburg je rakouským závodem koncernu Heineken, ve kterém se vyrábí většina nápojů typu Double Zero, tedy piva s nulovým obsahem alkoholu. Rozmanitost sortimentu potvrzuje 130 variant obalů.

Naše služby v praxi

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?