Ocelová produktivita!

Ocelářský gigant ArcelorMittal jako celosvětová jednička ve výrobě oceli využívá na nejnovější výrobní technologie. Cílem společnosti jsou trvale bezpečné a stále efektivnější vlastní výrobní procesy. To platí i pro monitorování hořáků pecí v zařízení pro válcování za studena: Například závod v Gentu zušlechťuje tzv. ocelové svitky (role pásové oceli) podle požadavků zákazníků. Aby bylo možné tváření ocelového pásu za studena, musí být nejprve opracován za tepla. 50 hlavních hořáků napájených 30 startovacími hořáky k tomu zahřívá žhavicí pec na průběžných 1200 °C. Důsledkem výpadku hořáku bývaly dříve dlouhé doby výpadku a namáhavé vyhledávání příčin. Po provedeném retrofitu dnes automatizační systém PSS 4000 zaručuje plynulý a produktivní provoz, kromě jiného i díky zrychlené diagnostice poruch.

Cíl: prakticky bezporuchový provoz

Kromě instalace PSS 4000 pověřila společnost ArcelorMittal společnost Pilz kompletní přestavbou zařízení. Důvodem této modernizace bylo časté vypínání startovních hořáků, které zapalují hlavní hořáky a následné dlouhé prostoje. Ukázalo se, že dříve nainstalovaný modul pro řízení hořáků a kontrolu plamene pomocí UV buněk není optimálních řešením: Jakmile došlo k defektu některé z buněk, celé zařízení se často zastavilo až na 40 minut, protože vyhledávání závady s omezenými možnostmi analýzy bylo časově velmi náročné. V aktuálním řešení jsou UV detektory nahrazeny ionizací, úlohy modulu pro řízení hořáků přebírá softwarový balíček Burner-Management automatizačního systému PSS 4000. Procesy tak nyní probíhají prakticky téměř bez poruch – díky rychlé diagnostice podporované efektivní vizualizací ve skříňovém rozvaděči, která trvale ukazuje stav 10 hořáků. Delší doby výpadků patří minulosti.

Výhody ve zkratce

  • Doby výpadků zařízení se díky zrychlené diagnostice poruch zkrátily
  • Retrofit prováděný jedním dodavatelem. Komponenty, servis a podpora jako komplet
  • Software PAS4000 automatizačního systému PSS 4000 umožňuje provedení hořáku přizpůsobit přesně potřebám zákazníka

Prohlášení zákazníka

Již v minulosti jsme u jiných zařízení využili bezpečnostní řešení Pilz a byli jsme dokonale spokojeni s kvalitou komponent, servisem i podporou. Automatizační systém jsme také již znali a věděli jsme, že díky své modularitě je správným řešením naší automatizace pro budoucnost.

Yves De Sloover, technik ve válcovně za studena společnosti ArcelorMittal

O společnosti ArcelorMittal

ArcelorMittal je se 168 000 zaměstnanců v 17 zemích největším celosvětovým výrobcem oceli. Jen belgické závody, k nimž patří i Gent, vyrábějí ročně více než 6 milionů tun. K nejdůležitějším odběratelům patří automotive a mobilita, konstrukce, energetika a obalový průmysl.

Naše produkty v praxi

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?