Bezpečnost strojů v průmyslu papíru a celulózy

Vaše požadavky v oblasti bezpečnosti strojů

Bezpečnost strojů v průmyslu papíru a celulózy

Ať už celulózu a papír vyrábíte nebo zpracováváte, používáte k tomu nebezpečné stroje. Navíjení papíru, vysoké otáčky a enormní velikost strojů představují významné rizikové faktory, složité z hlediska zajištění jejich bezpečnosti. Ve Vašem oboru se silnou konkurencí platí, že bezpečnost stroje musí být provázena jeho vysokou využitelností a produktivitou. Pomůžeme Vám, aby tomu tak skutečně bylo.

"Práce, kterou odvedla společnost Pilz, byla mimořádně dobrá. Každá modifikace i každý update softwaru proběhly velmi rychle, technická podpora ze strany jejich inženýrů byla vynikající."

- Ian Clews, Facilities Manager SCA, Shenstone

Naše zkušenosti v oblasti bezpečnosti strojů

S našimi službami pokrývajícími celý životní cyklus stroje pomáháme výrobcům z oblasti průmyslu celulózy a papíru splnit všechny požadavky na bezpečnost strojů.

  • Ochranná opatření jsou mimořádně důležitá při nebezpečných zásazích do stroje, například při přetržení papíru, při navíjení atd. Potvrzovací tlačítko, pevné ochranné zařízení, plazivý chod nebo výstraha při náběhu? Jaké řešení je správné ve Vašem případě, to zjistíme po posouzení rizik a zpracování koncepce bezpečnosti.
  • Interpretací a aplikací relevantních norem typu C pro Váš obor, např. EN 1010 a EN 1034, zajistíme, aby Váš stroj a zařízení splňovaly zákonné požadavky.

Naše služby...

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz