Hodnoty. Tvorba. Budoucnost.

Společnost Pilz je spolehlivým partnerem všude tam, kde se jedná o bezpečnost pro člověka, stroj a životní prostředí. Cílem naší práce je bezpečnější svět pro všechny. Tím nejdůležitějším jsou ale pro nás naši zákazníci. Proto se můžete vždy spolehnout na kvalitu stupňovatelných a rozšiřovatelných řešení pro automatizaci a spolehlivé služby společnosti Pilz. Naše komponenty, systémy a řešení jsou v souladu se všemi standardy bezpečnosti platnými kdekoli na světě a vždy zahrnují i aspekty průmyslové datové bezpečnosti.  Bezpečnost automatizované výroby – to je náš nejdůležitější cíl a to je také patrné z každé myšlenky, z každého produktu a každého řešení, které jsou dílem společnosti Pilz.

Pilz nabízí služby, řešení a produkty pro safety a security pro automatizaci

Náš management

V roce 2017 převzali Susanne Kunschert a Thomas Pilz vedení společnosti od své matky Renate Pilz, která ji dlouhá desetiletí řídila a vtiskla jí jedinečný charakter.

Oba sourozenci dnes společnost vedou dále s respektem k vytvořenému základu a nadále se řídí osvědčenými nadčasovými hodnotami. Aby se mohli podílet na dalším vývoji bezpečné automatizace a byli trvale informováni o nových trendech, angažují se oba v mnoha různých svazech a spolupracují s výzkumnými institucemi.

Foto Susanne Kunschert

Susanne Kunschert je odpovědná za personální úsek, finance, prodej, řízení produktů, marketing a podporu zákazníků. Je kromě jiného také členkou dozorčí rady Karlsruher Institut für Technologie (KIT) a členkou poradního sboru zemské vlády pro udržitelný rozvoj. Je i místopředsedkyní představenstva VDMA Baden-Württemberg.

Foto Thomas Pilz

Thomas Pilz řídí úseky IT, nákupu, výzkumu a vývoje, řízení kvality a výrobu. Je předsedou představenstva Svazu německé výroby strojů a zařízení (VDMA) a předsedou poradního sboru Německé výzkumné společnosti pro automatizaci a mikroelektroniku (FAM). Kromě toho je členem dozorčí rady Technické akadamie Esslingen (TAE) a předsedou představenstva Forschungsunion des Instituts für Mikroelektronik Stuttgart e.V.

Více informací

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz