Řešení automatizace pro oblast konečných obalů

Příklad aplikace – automatizace End-of-Line

Zejména v oblasti automatizace End-of-Line jsou často využívány robotické aplikace, např. při ukládání krabic na palety, balení palet a svařování. I zde má maximální prioritu ochrana pracovníků, přičemž obvykle bývá zajištěna ochrannými kryty. V případě údržby nebo poruchy funkce je však nutné stroj rychle a bezpečně uvést znovu do provozu, aby se minimalizovaly neproduktivní prostoje.

Zabezpečení přístupu a blokování ochranných dveří, zajištění proti opětovnému spuštění zařízení v robotické buňce, diagnostika a vizualizace pro rychlé vyhledávání problémů nebo bezpečná přeprava obalových materiálů transportními vozidly (FTF) a transportními systémy (FTS) bez řidiče – máme vhodné řešení automatizace pro jakékoli potřeby konečného balení.

Bezpečnost při balení palet do fólií a jejich svařování

Například při bezpečném monitorování stroje pro smršťování fólií je v důsledku vysokých teplot nutné kromě bezpečnosti pracovníků zajistit také vysokou využitelnost stroje. Pro takový případ je vhodné bezpečné kompletní řešení zahrnující radarový systém PSENradar a konfigurovatelnou malou bezpečnou řídicí jednotku PNOZmulti 2včetně hodnocení shody pro celý stroj. Řešení je vhodné zejména pro aplikace do PL d/ kat. 3 podle EN ISO 13849-2 v drsném, i znečištěném a prašném prostředí.

Aplikace – stroj pro natahování fólií

Zabezpečení transportních pásů pro přísun a odsun materiálu optickými závorami

Příklad aplikace – zabezpečení pásových dopravníků

Funkce Muting umožní přísun, příp. odsun materiálu transportním pásem, aniž by bylo nutné výrobní proces přerušit. Bezpečnostní funkci Muting lze nakonfigurovat v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator a bezpečně ji monitorovat malými řídícími jednotkami PNOZmulti 2. Bezpečnostní optické závory PSENopt II poskytují podle požadavku ochranu prstů, rukou a těla a jsou navrženy jako typ 3 příp. typ 4 pro aplikace do PL d příp. PL e podle EN IEC 61496.

Bezpečnostní optické závory PSENopt II lze navíc použít i tam, kde je zapotřebí spolehlivě monitorovat přístup k robotické buňce. Jakmile dojde k přerušení paprsků optické závory, nebezpečný pohyb robota se okamžitě a spolehlivě zastaví. Výrobu lze obnovit teprve po opuštění nebezpečné zóny a potvrzení prostřednictvím malé bezpečné řídicí jednotky PNOZmulti 2. Získáte tedy hospodárné kompletní řešení od jednoho dodavatele. Diagnostika PVIS schopná spolupráce s PNOZmulti 2 pomáhá textovým hlášením k rychlé nápravě problému a brání tím zbytečným prostojům.

Flexibilní zabezpečení ochranných dveří modulárním systémem ochrany

Na úseku konečného balení vybaveného paletovacími zařízeními nebo roboty je neodmyslitelné zabezpečení v podobě ochranných dveří. Modulární systém ochranných dveří umožňuje vytvoření flexibilní kombinace pro Vaše individuální potřeby s volitelným oprávněním přístupu. Naši nabídku je možné individuálně kombinovat podle Vašich potřeb a zahrnuje vše od bezpečného přidržení pomocí PSENslock nebo blokování a přidržení pomocí senzoru ochranných dveří PSENmlock přes vhodné příslušenství jako modul dveřní kliky PSENmlock s integrovaným ovladačem a integrovaným únikovým odblokováním až po tlačítkovou jednotku PITgatebox pro jednoduchou obsluhu celého systému ochranných dveří. Zvolit lze i integrovaný systém přístupových oprávnění PITreader pro autentifikaci uživatelů. Samozřejmě lze využít i diagnostiku a bezpečné sériové zapojení, které nabízí Safety Device Diagnostics. Řízení obstará spolehlivě konfigurovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2.​ Naplánujte si sami Vaše individuální řešení přesně podle Vašich potřeb!

Aplikace s modulárním systémem ochranných dveří

Bezpečná přeprava materiálu transportními vozidly bez řidiče

Příklad aplikace – přeprava materiálu transportními vozidly bez řidiče

Při transportu obalového materiálu nebo europalet musí být trvale zajištěna bezpečnost pracovníků, ale i prostředí, ve kterém se pohybují transportní vozidla a systémy bez řidiče (FTF / FTS). Na základě ISO 3691-4 Vás podpoříme při zavádění transportních systémů bez řidiče od koncepce až po uvedení do provozu, včetně hodnocení shody.

V případě bezpečné přepravy palet přebírá bezpečnostní laserový skener PSENscan v kombinaci s modulárním bezpečnostním relé myPNOZ zabezpečení a dynamickou navigaci transportního systému bez řidiče. Díky předem připraveným modulům ROS přitom může být velmi snadno integrován. Řešení AGV zahrnuje kromě toho povelové a signalizační moduly PITestop a PITsign a rovněž SecurityBridge. To zaručuje ochranu před manipulací. Využijte úsporu času a nákladů, kterou nabízí naše poradenství a dokonale navzájem sladěné komponenty.

Další informace o obalové technice

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz