Nákup

Dlouhodobé partnerství - abychom mohli společně růst!

Dlouhodobé partnerství - abychom mohli společně růst!

Jako celosvětově známá firma v oblasti automatizace máme vysoké nároky na kvalitu našich obchodních partnerů. Zato nabízíme stabilní obchodní vztahy a dlouhodobé inovativní partnerství s perspektivou růstu.

Společně s Vámi chceme hledat a vyvíjet optimální řešení pro všechny oblasti nákupu naší firmy. Budeme Vás považovat za nedílnou součást naší organizace.

Spektrum našich potřeb sahá od elektronických konstrukčních prvků až po spínače a zásuvné spoje. Z kvalitativních důvodů provádíme nákup výhradně přímo u výrobců nebo autorizovaných obchodníků.

Spolupráce

V našem podnikání i v našich obchodních vztazích přikládáme velký význam našim zásadám. K těm patří vzájemný respekt a ohledy, čestné jednání a otevřenost, loajalita a spolehlivost, připravenost pomáhat a píle.

Jako Váš partner Vám nabídneme:

 • Dlouhodobý a rovnoprávný vztah
 • Jistoty v oblasti plánování
 • Pilz-Award pro nejlepší partnery
Pilz-Award pro nejlepší partnery

Naše požadavky

Klademe důraz na vynikající úroveň kvality, vysokou spolehlivost dodávek a partnerskou spolupráci. Konstruktivní spolupráce s dodavateli je od počátku zárukou kvality našich produktů. Příspěvek našich partnerů spočívá ve vysoké pružnosti, spolehlivosti a kompetentnosti za podpory logistických řešení.

Od našich partnerů očekáváme:

 • Vysoce kvalitní produkty
 • Ceny odpovídající konkurenci
 • Spolehlivost při dodávkách
 • Připravenost k uzavírání logistických smluv a dohod o zajištění kvality
 • Certifikaci podle ISO 9001 a ISO 14001
 • Napojení na EDI
 • Připravenost k dalšímu vývoji
 • Dodávky do našich závodů na celém světě
 • Konkurenceschopné technické know-how

Staňte se naším dodavatelem!

Chtěli byste se stát naším dodavatelem? Kontaktujte nás on-line. V případě zájmu o Vaše produkty a služby se s Vámi spojíme. Děkujeme!

Kontaktní formulář

Spektrum našich potřeb

 • Plastové díly
 • Zásuvné spoje
 • Odlévané díly
 • Optické komponenty
 • Soustružené/frézované díly
 • Návody k provozu
 • Plechové díly
 • Výstupní jednotky
 • Motion Control
 • Fólie
 • Boards
 • Software
 • Kabely
 • Obaly
 • Etikety/nálepky
 • Trafa
 • Spínače a tlačítka
 • Baterie & Knoflíkové články
 • Ochranný lak / Ředidla
 • Normované a spojovací prvky
 • Těsnění
 • Aktivní a pasivní elektronika
 • Desky tištěných spojů
 • Travel
 • Pájené rámy, šablony, příslušenství ESD, …
 • Stroje, zařízení, vybavení skladů, …
 • Měřicí a zkušební přístroje
 • Marketing
 • Vybavení kanceláří
 • Výpočetní technika
 • Energie
 • Jízdní park
 • Přeprava
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz