Historie firmy Pilz

Muž s Bunsenovým hořákem

Již déle než 70 let dodává Pilz svým nadšeným zákazníkům inovativní produkty a řešení: zpočátku to byly skleněné laboratorní přístroje, pak následovala elektronická časová relé, později spínací přístroje a programovatelné řídící systémy a dnes jsou to řešení pro Průmysl 4.0 a digitalizaci výroby. Společnost Pilz se v každé době dokázala přizpůsobit aktuálním požadavkům trhu a svými technologickými milníky výrazně zasáhla do světa automatizace.

Generace se mění, hodnoty zůstávají

Renate Pilz, která po předčasném úmrtí svého manžela Petera Pilze společnost převzala, pokračovala v započaté cestě, takže historie společnosti se i nadále odvíjela podle pevně stanovených zásad. Pod jejím vedením se společnost ještě přesněji vymezila a i nadále se úspěšně rozvíjela. Příkladem je vývoj prvního programovatelného bezpečnostního řídicího systému, který se stal výchozím bodem inovativní a odvážné cesty. Počet zaměstnanců zvýšil z 200 na dnešních více než 2000 na celém světě.

Foto Renate Pilz

Vyznamenání Renate Pilz spolkovým záslužným křížem

Příspěvek Renate Pilz k úspěšnému vývoji firmy i její společenský přínos oceňují nejen vlastní zaměstnanci. Za mimořádnou podnikatelskou činnost a sociální angažovanost byla Renate Pilz 23. ledna 2020 vyznamenána spolkovým záslužným křížem.„Zcela mimořádná osobnost podnikatelského světa v Baden-Württembersku a průkopnice inovace a digitalizace“, tak ocenila ministryně pro hospodářství Hoffmeister-Kraut bývalou jednatelku společnosti Pilz GmbH & Co. KG. Ve svém projevu zdůraznila zejména její obrovskou schopnost prosazování inovací a vysoké investice vložené do výzkumu a vývoje. Ocenila i rodinnou atmosféru a internacionalizaci společnosti.

V roce 2017 předala Renate Pilz vedení společnosti své dceři Susanne Kunschert a svému synovi Thomasu Pilzovi, které ji povedou již v třetí generaci. Společnost Pilz se definuje svými zaměstnanci, z nichž každý je „vyslancem bezpečnosti“. Jsme přesvědčeni o tom, že při automatizaci strojů a zařízení nelze dělat kompromisy.V centru úsilí našeho vývoje jsou nyní témata jako neustále se rozvíjející digitalizace v průmyslovém prostředí a s tím spojené volání trhu po moderních řešeních průmyslové IT bezpečnosti.  

Pro bezpečnou spolupráci člověka a stroje již Pilz v minulosti vytvořil řadu standardů. V rámci kompendia „Německé standardy – značky století“ byla společnost Pilz vyznamenána v oblasti řídících systémů jako značka století. Vyznamenání „Značka století“ předal Dr. Florian Langenscheidt a nakladatelství Zeit.

Foto rodiny Pilz

Včera. Dnes. Zítra: Automatizace v průběhu doby

Muž v bílé laboratoři

V historii společnosti Pilz najdeme celou řadu vynikajících vývojových produktů. Podstatné však je, že neusíná na vavřínech, hledí trvale vpřed a svým kreativním přístupem a otevřeností pro nové technologie stále výrazně ovlivňuje trh oboru automatizace. Stejně tak, jako svou aktivní činností v národních a mezinárodních grémiích pomáhá vytvářet budoucnost průmyslové automatizace. Přečtěte si více o naší spolupráci ve výzkumu.

Více o výzkumu a vývoji

Více informací

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz