Volná dráha díky spolehlivému ovládání výhybek

Modernizace udává takt

Hlavním požadavkem na retrofit ovládání výhybek pro městské železnice a tramvajovou dopravu v polských velkoměstech je bezpečnost a spolehlivost. Stávající systémy již zastaraly a jsou citlivé na kolísání teplot. Na řadě míst lze přes výhybky přejíždět rychlostí pouhých 10 km/h, a to brání plánování rychlé a plynulé dopravy. Polská společnost ZUE S.A.je expertem v oblasti modernizace železniční infrastruktury, a proto byla pověřena nápravou tohoto stavu. A Pilz je u toho: Automatizační systém PSS 4000 osvědčený v železniční praxi se stal ústředním bodem řešení, jehož cílem bylo bezpečné a spolehlivé ovládání výhybek. Díky modulární struktuře a snadnému uvádění do provozu mohl být retrofit prováděn za běžného provozu dráhy.

Robustní a spolehlivá řešení pro železniční infrastrukturu

ZUE A.S. využívá automatizační systém PSS 4000 pro retrofit ovládání výhybek již od roku 2017: Výhybky městské kolejové dopravy lze nyní bezpečně ovládat za jakéhokoli počasí, protože PSS 4000 neztrácí díky modulům odolným proti změnám teplot a své elektromagnetické kompatibilitě své schopnosti ani v nevyhřívaných skříňových rozvaděčích a odolává mechanickému zatížení způsobenému vibracemi i vlivům vlhkosti v důsledku rosení. Pokud by přece jen k nějaké poruše nebo chybě došlo, umožní vizualizační software PASvisu na bázi internetu její rychlé rozpoznání a lokalizaci. S PASvisu má dispečer trvalý přehled o všech systémových komponentech a navíc k tomu rozsáhlé možnosti dálkové údržby. Po dokončeném retrofitu odpovídají výhybky v síti polských provozovatelů železnic bezpečnostní úrovni SIL 3. To vše přináší samozřejmě i výhody cestujícím, protože na modernizovaných trasách se čas jízdy zkracuje o 50 %.

Výhody ve zkratce

  • Lepší bezpečnost: PSS 4000 obsahuje bezpečnostní certifikace specifická pro železnici
  • Větší spolehlivost: Poruchy v provozu nebo havárie v důsledku nesprávně nastavených výhybek jsou prakticky vyloučeny
  • Úspora času: Logická a jasná struktura automatizačního systému urychluje práce na projektu od inženýringu přes provoz až po údržbu

Prohlášení zákazníka

„Kvalita a spolehlivost automatizačního systému PSS 4000 jsou vynikající. Systém v nejrůznějších variantách již úspěšně využívá celá řada provozovatelů železnic. Navíc dodávky od společnosti Pilz jsou rychlé, součástí je prvotřídní technická podpora a kvalifikované poradenství!“

Tomasz Szczypek, vedoucí úseku inovací a inženýringu u ZUE S.A.

O ZUE S.A.

Společnost ZUE S.A., která je součástí koncernu ZUE, byla založena v roce 2002 a dnes je jedním z hlavních představitelů veřejné dopravní infrastruktury v Polsku. Společnost vyvíjí koncepce a řešení pro tramvajovou i železniční dopravu. ZUE S.A. nabízí širokou paletu služeb v oblasti nových projektů a modernizace kolejové sítě i nadzemních elektrických vedení pro železnici. Společnost s hlavním sídlem v Krakově zaměstnává více než 900 pracovníků.

Naše produkty v praxi

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?