25. 1. 2023

Bezpečné monitorování přísunu krabic k balicím strojům

S modulárním bezpečnostním relé myPNOZ

Řešení pro obalovou techniku se musí často zaměřit hlavně na jednu oblast: bezpečnou ochranu obsluhy.To platí i pro monitorování přísunu krabic. Zde je nutné zabránit tomu, aby pracovník obsluhy mohl sáhnout vyprázdněným otvorem pro přísun materiálu do stroje a utrpět přitom poranění.

Pilz pro tyto případy nabízí řešení certifikované TÜV až do stupně ochrany PL d/kat. 3 podle EN ISO 13849-1 nebo SIL CL 2 podle EN/IEC 62061 pro bezpečné monitorování přísunu balicího materiálu, které navíc lze podle potřeby kombinovat a přizpůsobovat potřebám. Uživatelé se mohou spolehnout na to, že řešení splní všechny požadavky na bezpečnost. Otvor zásobníku krabic monitorují dva optické senzory. Jestliže je v zásobníku příliš malé množství krabic, senzory tento stav ohlásí modulárnímu bezpečnostnímu relé myPNOZ. Stroj se zastaví na tak dlouho, dokud nejsou krabice doplněny. Pak může výroba znovu pokračovat.

Více o myPNOZ

Výhody řešení s modulárním bezpečnostním relé myPNOZ a dvěma optickými senzory:

  • Předkonfigurováno, lze vyvolat pomocí typového kódu myPNOZ Creator: myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 s polovodičovými výstupy nebo myPNOZ.03.CKA360AB000XD700 s reléovými výstupy
  • Plug & Play: propojit – připraveno okamžitě k použití
  • Flexibilní: je možné mírné přizpůsobení, pokud je třeba monitorovat další bezpečnostní funkce
  • Jednoduché: snadno se začlení do stávajících aplikací

Další informace:

Bezpečné monitorování přísunu krabic k balicím strojům
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?