Mezinárodní hodnocení shody - značka CE a poradenské služby týkajících se strojů

Značka CE podle směrnice o strojních zařízení - od jednoho poskytovatele služeb

Osvědčenými kompetencemi a bezchybným servisem podpoříme výrobce i provozovatele při procesu získávání značky CE. Tato značka je předepsána pro nové nebo revitalizované stroje, které jsou dováženy do EU nebo jsou na jejím území uváděny do provozu.

Od 1. 1. 1995 jsou výrobci povinni nechat své výrobky procházet řízením hodnocení shody. Značkou CE výrobce potvrzuje, že stroj nebo zařízení splňuje všechny potřebné bezpečnostní požadavky a požadavky na ochranu zdraví požadované směrnicí o strojích 2006/42/ES. Všechny stroje dovážené ze zemí mimo Evropskou unii musí mít označení CE bez ohledu na rok jejich výroby.

Pokud byly již certifikované jednotlivé stroje s označením CE spojeny do jednoho celku (zařízení), musí být proces hodnocení shody vč. udělení označení CE proveden pro celé zařízení.

Vaše požadavky

Doklad o shodě podle směrnic EU
Uvažujete o tom, že budete dovážet nebo prodávat stroje či zařízení v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP)? K tomu budete potřebovat spolehlivého partnera se znalostmi všech potřebných směrnic a norem, který je schopen provést Vás komplikovaným procesem vedoucím k získání značky CE. Pokud byly již certifikované jednotlivé stroje s označením CE spojeny do jednoho celku (zařízení), musí být proces hodnocení shody vč. udělení značky CE proveden pro celé zařízení.

Se společností Pilz budeme mít vždy přehled o tématu značka CE a získáte v tomto směru kvalitní poradenství.

Naše činnosti

Převezmeme za Vás všechny úkony potřebné pro řízení o hodnocení shody podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Převezmeme za Vás všechny úkony potřebné pro řízení o hodnocení shody podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. V tom je zahrnuto:

 • Určení a aplikace relevantních norem a směrnic
 • Posouzení rizik
 • Zpracování koncepce bezpečnosti a/nebo designu bezpečnosti
 • Hodnocení shody podle směrnice o strojních zařízeních z hlediska základních bezpečnostních a zdravotních požadavků
 • Provedení potřebných zkoušek, testů a měření
 • Kompletace zákonem požadovaných dokumentů pro zahrnutí do technické dokumentace
 • Archivování a správa dokumentace
 • Volitelné: Výkon funkce zplnomocněné osoby pro řízení ke značce CE.

Vaše výhody ve zkratce

 • Díky našemu strukturovanému procesu ke značce CE ušetříte čas i peníze
 • Podpoříme Vás při interpretaci a aplikaci norem a směrnic
 • Pokud bude třeba, převezmeme jako zplnomocněná osoba odpovědnost za proces hodnocení shody a naším podpisem potvrdíme, že byly dodrženy požadavky směrnice o strojních zařízeních
 • Pro výrobce se sídlem mimo Evropu může být Pilz zástupcem na evropském trhu v záležitostech týkajících se značky CE

Využijte i tyto nabízené služby

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz