Přehled základních norem (normy A+B)

Základ bezpečnosti strojů a zařízení

Základní normy (normy A+B)

Normy představují dohodu mezi různými zájmovými skupinami (výrobci, spotřebitelé, zkušebny, úřady ochrany bezpečnosti práce a vlády). Popisují technický stav v okamžiku svého zpracování. Podle místa použití stroje nebo produktu mohou být důležité různé zákonné předpisy, jejichž důsledkem je potřeba použití různých norem. Správný výběr je pro výrobce stroje pomůckou pro dodržení zákonných požadavků.

Základní normy (normy A a B) se týkají důležitých informací o koncepci, strategii a způsobu práce, důležitých pro bezpečnost strojů a zařízení.

Nejdůležitější základní normy, resp. normy A a B:

Posouzení rizik / snížení rizik, funkční bezpečnost a bezpečnostně technické požadavky  
Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady konstrukce – Posouzení rizik a snižování rizik EN ISO 12100
Bezpečnost strojních zařízení – Součásti řízení vztahující se k bezpečnosti EN ISO 13849-1/-2
Bezpečnost strojů – Funkční bezpečnost řídicích systémů vztahujících se k bezpečnosti IEC 62061
Fluidní technika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatická zařízení a jejich součásti EN ISO 4414
Fluidní technika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulická zařízení a jejich součásti EN ISO 4413
Bezpečnost strojních zařízení – elektrická výbava strojů EN IEC 60204 – Řada
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí EN IEC 60947-5 – Řada

Výběr ochranných krytů

 

Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty - Všeobecné požadavky na konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

EN ISO 14120

Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a výběr

EN ISO 14119
Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění EN ISO 14118
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací zařízení (např. optické závory, laserové skenery atd.)

EN IEC 61496-1/-2/-3

Bezpečnost strojních zařízení – Ochranná zařízení citlivá na tlak (např. spínací rohože) EN ISO 13856-1/-2/-3
Bezpečnost strojních zařízení – Dvouruční ovládací zařízení – Zásady pro konstrukci a výběr EN ISO 13851
Bezpečnost strojních zařízení – Funkce nouzového zastavení – Zásady pro konstrukci  EN ISO 13850
Doplňková ochranná opatření – Bezpečnost strojních zařízení  
Bezpečnostní vzdálenosti (ochrana horních/dolních končetin) EN ISO 13857
Nejmenší vzdálenosti k zamezení stlačení částí lidského těla EN ISO 13854
Antropometrické údaje, Přístupy na strojní pracoviště, Přístupové otvory EN 547-1/-2/-3
Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlost přiblížení EN ISO 13855

Ochranná zařízení jsou potřebná k tomu, aby člověk byl co nejvíce chráněn před nebezpečím, které může vyvolat stroj za provozu. Výrobce je povinen vybrat vhodné ochranné zařízení. Toto zařízení nesmí nebezpečí zvýšit, ani omezit práci na stroji. V zájmu výrobce je, aby přesně zdůvodnil své rozhodnutí, nevybavit určité pohyblivé části ochranným zařízením.

Přehled o oboru

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz