Služby

Bezpečný provozní areál pro optimální ochranu Vašich pracovníků

Bezpečný provozní areál

Normy CENELEC, směrnice o bezpečnosti strojních zařízení, shoda CE ... vyznáme se v této džungli norem. Podpoříme Vás od plánování projektu a programování přes dokumentaci až po proces povolování. Klidně nám můžete svěřit i přípravu technické dokumentace, kterou úřady vyžadují pro povolení.

Naše služby v oblasti bezpečnosti strojních zařízení a automatizace jsme přizpůsobili požadavkům železniční dopravy.

Podpoříme Vás od analýzy až po implementaci Vaší nové koncepce bezpečnosti. Všechno získáte na jednom místě a v budoucnu si již nebudete muset dělat žádné starosti s bezpečností Vašich pracovníků.

Individuálně zpracované a systematicky prováděné posouzení rizik

V rámci posouzení rizik prověříme Váš provozní areál podle platných národních nebo mezinárodních norem. To zahrnuje samozřejmě jak normy z oblasti bezpečnosti strojních zařízení, tak i technologie železnic, tedy například CENELEC. Po zjištění a posouzení stávajících nebezpečí od nás dostanete doporučení, kde byste měli Vaše bezpečnostní opatření zlepšit, aby se bezpečnost zvýšila.

Více o posouzení rizik

Koncepce bezpečnosti

Koncepce bezpečnosti

Dveře Vašich myček by se měly otevírat pouze tehdy, jestliže v zařízení není žádný vlak. Do stavědel by měl mít možnost vstupovat pouze pověřený personál, zvedací plošiny musí spolehlivě zůstat nahoře, jestliže v prostoru pod nimi pracují mechanici. Právě pro takové situace jsou určena naše pevná i pohyblivá ochranná zařízení a bezpečné řídicí systémy. Navíc naše koncepce bezpečnosti vždy zahrnuje doporučení pro účelné používání bezpečnostních řídicích systémů, která vypracujeme společně s Vámi.

Více informací o koncepci bezpečnosti

Design bezpečnosti

Jakmile společně s Vámi dokončíme koncepci bezpečnosti, zpracujeme na jejím základě bezpečnostní design. To znamená, že k plánovaným opatřením přiřadíme konkrétní komponenty a převezmeme za Vás práce spojené s inženýringem. Vždy přitom budeme mít na paměti Vaše požadavky. Samozřejmě s ohledem na aktuálně platné normy.

Více informací o bezpečnostním designu

Design bezpečnosti

Integrace systému

Integrace systému

Jakmile bude bezpečnostní design hotov, vložíme všechny relevantní bezpečnostní řídicí systémy do Vašeho zařízení. Převezmeme za Vás plánování a řízení projektu, obstaráme bezpečnostní komponenty i řídicí a vizualizační systém a nainstalujeme je. Nakonec uvedeme Vaše zařízení do provozu a vyškolíme Vaše pracovníky údržby. V budoucnu se tak budete moci na Vaši bezpečnostní techniku plně spolehnout.

Více informací o integraci systému

Validace bezpečnosti

Validace bezpečnosti Vám potvrdí, že Vaše provozní zařízení odpovídá aktuálním požadavkům na bezpečnostní řídicí systémy a v případě nebezpečí je plně připraveno k zásahu. Po implementaci našich systémů prověříme a vyhodnotíme na základě Vašich požadavků všechna provedená bezpečnostní opatření. Tím jsou splněny požadavky norem. Zkontrolujeme jak správné propojení senzorů a ovladačů, tak i funkce softwaru a hardwaru související s bezpečností. Předáme Vám rozsáhlou zkušební zprávu s doporučením potřebných opatření.

Více informací o validaci bezpečnosti

Validace bezpečnosti

Více informací

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz