Bezpečná automatizace při balení

Hospodárná a flexibilní řešení pro obalovou techniku

Flexibilní řešení pro bezpečnost zaměstnanců a strojů při automatizaci v obalovém průmyslu

Automatizované procesy v obalovém průmyslu

Efektivní procesy balení vyžadují vysoký stupeň automatizace v průmyslovém oboru. Směrnice o strojních zařízení současně klade zásadní požadavky na funkční bezpečnost automatizovaných procesů balení. Zvláště při automatizaci v oblasti primárního balení, tzv. kritické infrastruktury, jsou požadavky na robustnost používaných produktů a ochranu před manipulací mimořádně vysoké. Balicí linky vyžadují velký počet čisticích procesů a přísné kontroly kvality. Důležitá je reprodukovatelnost výrobních procesů, ale stejně tak i řízení přístupů a oprávnění pro jednotlivé pracovníky a ochrana osobních údajů.

Naše řešení pro automatizaci v obalovém průmyslu – ve všech fázích

Postavíme se k problému společně

Podporujeme výrobce a provozovatele balicích strojů při zavádění automatizace jejich výrobních procesů. Jako uznávaný a spolehlivý poskytovatel služeb v oblasti strojní ezpečnosti jsme připraveni poskytovat služby tuzemským i zahraničním podnikům.

Vsaďte na moderní a inteligenční technologie a řešení v oblasti Safety and Security a využijte rozsáhlou nabídku, zahrnující vše od posouzení rizik až po kompletní inženýrské služby. Více než 30 let zkušeností v oboru nám umožňuje nabízet praktické odpovědi na všechny obecné i specifické otázky v oblasti bezpečnosti.

Do naší nabídky zahrneme Vaše potřeby a vyhodnotíme rizika, která připadají v úvahu v místě instalace stroje. Projdeme s Vám kompletním inženýrským procesem, postaráme se o značku CE podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG a zajistíme tím mezinárodní právní bezpečnost Vašich balicích zařízení i pracovníků.

Lidé u balicího stroje

Vaše výhody

  • Rozsáhlý sortiment produktů a nabídka služeb pro obor balení
  • Ucelená řešení pro Safety & Security
  • Individuální konzultace pro řešení orientovaná na potřeby
  • Know-how v oblasti mezinárodních norem a směrnic díky dlouholetým zkušenostem v oboru
  • Analýza rizika koncepce bezpečnosti pro celý strojní park
  • Flexibilita díky otevřeným rozhraním a decentrální systémové architektuře
  • Úspora času a nákladů díky jednoduchému softwaru pro konfiguraci a programování
Digitální showroom

Navštivte digitální showroom, kde Vám ukážeme naše 3-D balicí stroje a kde se dozvíte podrobnosti o řešení automatizace v průmyslu balení.

Spustit virtuální prohlídku

Optimalizace efektivnosti celého zařízení díky kompletnímu řešení automatizace

Snímek kompletního balicího stroje

Důležitým indikátorem vysoké produktivity a hospodárnosti v balicí technice je celková efektivnost zařízení (OEE – overall equipment effectiveness). Zjišťuje, jaké hodnoty balicí linka vytváří a rychle na první pohled ukáže produktivitu zařízení. Bezpečná řešení automatizace jsou základem pro optimalizovanou celkovou efektivnost zařízení. Bezpečnost strojů znamená nejen vyloučení úrazů, ale přispívá i k hospodárnějšímu způsobu výroby a efektivnějšímu procesu balení (méně prostojů, zahrnutí plánování kapacit (Predictive Maintenance)).

I nové možnosti Průmyslu 4.0 dovolují zlepšit hospodárnost. Hlavním úkolem v oblasti snížení celkových provozních nákladů (TCO – total cost of ownership) je záruka bezpečnosti člověka a stroje. Optimální provoz bezpodmínečně vyžaduje individuální koncepci bezpečnosti pro vaše balicí stroje. Navíc je tu také oblast Industrial Security – zejména ochrana citlivých dat konečných zákazníků v propojených zařízení – která nabývá stále větší důležitosti.

Další informace o podpoře společnosti Pilz pro obalový průmysl

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz