SecurityBridge

Se SecurityBridge vždy v bezpečí!

SecurityBridge chrání řídicí jednotky Pilz před manipulací

Se SecurityBridge nabízíme produkt pro oblast průmyslové bezpečnosti . SecurityBridge chrání bezpečná konfigurovatelná malá řízení PNOZmulti 2 a automatizační systém PSS4000 před manipulací, ke které by mohlo dojít při neoprávněném přístupu. Zabraňte s definitivní platností špionáži a manipulaci a zajistěte bezpečnost Vašich pracovníků i využitelnost Vašich strojů!

Ochrana rozšířená na průmyslové automatizované sítě

Od nynějška nabízí Firewall SecurityBridge s novým firmwarem rozsáhlou ochranu sítí průmyslové automatizace. Chrání tím nejen konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti a automatizační systém PSS 4000, ale umožňuje i kontrolu datové komunikace libovolného počtu dalších účastníků, kteří pocházejí od jiných výrobců než Pilz. Systém SecurityBridge byl vyvinut podle Secure Development Process v souladu s normou IEC 62443-4-1 a respektuje princip "Zones and Conduits".

Rozsáhlé diagnostické funkce byly rozšířeny o tzv. „stínování balíčků“. Tato funkce umožňuje zaznamenávat datovou komunikace mezi účastníky z chráněné řídicí sítě a z nechráněné sítě. Záznam lze omezit na specifické komunikační vztahy, a to znamená, že data mohou být analyzována efektivněji. Výsledkem je cenná úspora času při diagnostice!

Následující video Vám o SecurityBridge poví více!

SecurityBridge

Aplikace SecurityBridge získává cenu GIT Sicherheit Award 2019

GIT Security Award

Aplikace Firewall SecurityBridge obsadila v rámci hodnocení GIT SICHERHEIT Award 3. místo . Cena byla předána 27. listopadu 2018 na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku. 

Soutěž GIT SICHERHEIT AWARD je vypisována jako národní a mezinárodní. Z šesti kategorií byly vybrány vždy tři inovativní produkty, na kterých se shodla většina poroty. Aplikace SecurityBridge byla zařazena do „Kategorie A - Safety a IT-Security v automatizaci, Cyber-Security“. Přesvědčila naše zákazníky, partnery, účastníky veletrhu i čtenáře časopisů GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY a messtec drives Automation a zvítězila nad 14 dalšími finalisty.

Jak používat SecurityBridge

SecurityBridge je možné předřadit před PNOZmulti nebo řízení PLC jednotek PSSuniversal PLC. Zařízení funguje jako server VPN, s jehož pomocí je možné vytvořit Virtual Private Network (VPN) pro jednoho nebo více klientů (konfigurační počítače). Tím je zajištěno spojení mezi PC a přístrojem. Konfiguraci projektu mohou měnit pouze uživatelé, kteří jsou k tomu oprávněni. To zabrání neautorizovanému přístupu k chráněné síti. Přenos dat Client-PC - SecurityBridge je tímto způsobem zabezpečen proti odposlechu i manipulaci.

SecurityBridge kromě toho kontroluje datovou komunikaci v rámci procesu a sleduje integritu bezpečnostního systému. Změny kontrolních součtů poskytují informaci o změnách v projektech PNOZmulti a PSS4000.

SecurityBridge

Výhody ve zkratce:

Výhody SecurityBridge
 • Ochrana před možnou manipulací s daty zajištěná řízeným ověřováním pravosti a oprávnění
 • zvyšuje využitelnost zařízení, protože jsou přenášena pouze nezbytná data (autorizovaná konfigurace a procesní data)
 • Předávání procesních dat s nižší latencí
 • odkrývá nepovolené změny projektu sledováním kontrolního součtu (CRC)
 • brání nedovolenému přístupu, protože následně zapojené přístroje pracují s chráněnou sítí
 • Změny konfigurace projektu mohou provádět pouze uživatelé, kteří k tomu mají příslušné oprávnění

Technické vlastnosti:

 • Uživatelské rozhraní založené na internetu pro jednoduchou konfiguraci, diagnostiku a údržbu
 • Spojení s centrálním systémem pro ověřování pravosti umožňuje RADIUS
 • Průběžná aktualizace nezávislá na řídicím systému
 • Integrované digitální vstupy a výstupy, např. pro aktivování tunelu VPN
 • Server VPN pro vytvoření tunelu VPN pro bezpečný přenos dat
 • Rozhraní USB pro bezpečné obnovení konfigurace z paměťového média (USB).
 • Indikace chybových a diagnostických hlášení pomocí LED
SecurityBridge
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz