Záruka trvalé bezpečnosti

inspekce ochranných zařízení prováděná firmou Pilz

Pravidelná inspekce ochranných zařízení je zárukou dodržování bezpečnostních předpisů a vytváří tak základy pro lepší ochranu zaměstnanců, příp. pro minimalizaci rizik a odpovědnosti.

Vaše požadavky

Při instalaci, změnách nebo úpravách ochranných zařízení nebo při změnách pracovních postupů může dojít k narušení systému ochrany. Nebudou-li nedostatky včas odstraněny, mohou být důsledkem závažné škody a ohrožení bezpečnosti pracovníků. V mnoha zemích je pravidelná kontrola bezpečnostně technických zařízení strojů předepsána zákonem. Jako provozovatel strojních zařízení jste povinen provádět inspekci před prvním uvedením stroje do provozu a při jeho přemístění na nové pracoviště. Pravidelně musí být prováděna také inspekce strojů vystavených velkému namáhání, kde může docházet k narušení funkce bezpečnostních zařízení. Inspekci doporučujeme provádět nejméně jednou ročně.

Bezpečnostní zařízení podléhají pravidelné inspekci.

Naše činnosti

Zkontrolujeme všechna technická bezpečností zařízení

Zkontrolujeme umístění, stav a funkci všech technických bezpečnostních zařízení na Vašem stroji. Patří sem systémy nouzového zastavení, ochranné dveře, obouruční obsluha i optická ochranná zařízení jako světelné závory, laserové skenery a kamerové systémy. Při měření doběhu zjistíme, zda bezpečnostní vzdálenosti odpovídají aktuálnímu stavu Vašich strojů.

Inspekce bezpečnostních zařízení prováděná firmou Pilz zahrnuje následující činnosti:

  • První inspekce všech technických bezpečnostních zařízení: odborné umístění, bezpečná funkce a zapojení do řídicího systému stroje
  • kontrola bezpečnostních funkcí ve schématech zapojení
  • Měření doběhu (kontrola výrobcem stanovené bezpečnostní vzdálenosti)
  • Inspekce všech technických bezpečnostních zařízení: aktuální stav, odborné umístění, bezpečná funkce
  • předání podrobné zprávy o inspekci do složky dokumentace stroje

Akreditovaný inspekční servis

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern má nezávislou inspekci akreditovanou DAkkS podle ISO/IEC 17020. Naše práce při inspekci ochranných zařízení proto podléhá velmi přísným požadavkům. Úspěšnou inspekci potvrdíme plaketou Pilz.

Vaše výhody ve zkratce

  • Spolehlivá ochrana Vašich zaměstnanců a trvalé snižování rizik a odpovědnosti
  • Minimalizace doby prostojů, dosažení vyšší využitelnosti zařízení
  • Splnění požadavků národních směrnic a zákonů (např. nařízení o bezpečnosti provozů v Německu, používání pracovních prostředků v Rakousku, OSHA v USA, PUWER ve Velké Británii, UWED v Evropě).

Využijte i tyto nabízené služby:

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz