Validace bezpečnosti pro bezpečnost strojů

Zkouška správné realizace ochranných opatření

Pátý krok k bezpečnosti strojů: Validace bezpečnosti

Pátý krok ke strojní bezpečnosti

Díky validaci bezpečnosti strojů a zařízení budete mít jistotu, že ochranná opatření vyhovují příslušným normám a předpisům a bezpečnostní systém funguje bez omezení.

Validace v životním cyklu strojů

Naši inženýři prověřují prvky kritické z hlediska bezpečnosti a bezpečnostní funkce Vašich strojů.

V životním cyklu stroje hraje téma validace bezpečnosti významnou roli – pro výrobce i pro provozovatele. Směrnice a normy ISO 13849, IEC 62061 a IEC 61508 od Vás jako výrobce nebo provozovatele strojů požadují, abyste zajistili validaci Vašich bezpečnostních systémů. Je proto bezpodmínečně nutné, abyste znali jak životní cyklus stroje, tak způsob, jakým je třeba ochranná opatření realizovat.

Po bezpečnostně technické prověrce je třeba si vždy položit otázku, zda byla zjištěna všechna rizika týkající se bezpečnosti a zda byla použita správná opatření k jejich řešení. Odpověď na to, zda byla zavedena správná opatření pro snížení rizik a zda stroj prokazatelně splňuje požadavky norem a předpisů, může dát pouze validace.

Validace na míru – správná úroveň pro jakýkoli požadavek

Jaká hloubka validace je nutná a účelná?

Pilz nabízí spektrum výkonů přizpůsobené konkrétním podmínkám, které umožní provést validaci Vašich strojů strukturovanou metodou v kategoriích strojní bezpečnost, minimalizace rizik, funkční bezpečnost i dalších tak, aby byly splněny zákonné podmínky validace. Jako výrobce nebo provozovatel strojů si můžete v přímé návaznosti na projekt a požadavky zvolit jednu ze tří úrovní validace s rozdílnou hloubkou a rozsahem.

Metoda validace Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3
Strojní bezpečnost

♦♦

♦♦♦      

Snížení rizik  

♦♦♦

Funkční bezpečnost

♦♦

♦♦♦

Jiné zákonné předpisy    

Příklady Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3
Značka CE, metoda posouzení shody     ♦♦♦
Komplexní instalace, pro kterou je potřebná detailní zkouška     ♦♦♦
Pilz provádí zkoušku jako neutrální orgán   ♦♦  
Nepatrné změny již dříve validovaného stroje   ♦♦  
Validace podle podobného stroje   ♦♦  
Přemístění stávajících strojů na nové stanoviště    
Opakované prověření již dříve validovaných strojů    

Hloubka prověřování: ♦ základní, ♦♦ podrobná, ♦♦♦ v plném rozsahu

Podrobnosti k rozsahu výkonů

Úroveň 1

Úroveň 2 Úroveň 3
 • Základní prověrka strojní bezpečnosti 
 • Vyhodnocení provedených opatření
 • Namátkový test funkce
 • Prověření přiřazení úrovně PLr
 • Vyhodnocení aplikovaných zásad PL
 • Podrobná prověrka strojní bezpečnosti 
 • Vyhodnocení provedených opatření
 • Hodnocení 5 hlavních rizik
 • Test bezpečnostních funkcí
 • Zkouška správné instalace bezpečnostních funkcí a komponent
 • Prověření určené realizace PL (PL ≥ PLr)
 • Prověření zákonných požadavků týkajících se strojní bezpečnosti
 • Prověření dodržení produktové normy
 • Vyhodnocení provedených opatření
 • Prověření realizace snížení rizik
 • Test bezpečnostních funkcí
 • Zkouška správné instalace bezpečnostních funkcí a komponent
 • Simulace chyb
 • Prověření určené realizace PL (PL ≥ PLr)
 • Vyhodnocení dosažené PL (PL ≥ PLr) 

- Prověření následujících bodů:

 • Specifikace bezpečnostních požadavků
 • Software vztahující se k bezpečnosti
 • Elektrická bezpečnost
 • Požadavky EMC/RE
 • Emise hluku
 • Požadavky na tlaková zařízení

Vaše výhody ve zkratce

 • Validace na míru díky třem různým úrovním
 • Správná intenzita a stupeň podrobnosti validace v souladu s Vašimi individuálními požadavky a potřebami
 • Nákladově efektivní validační metody a know-how společnosti Pilz
 • Zajištění souladu s normami, které požadují nezávislou validaci bezpečnosti a požadavky
 • Bezpečné pracovní prostředí – jistota a ochrana

 

Máte ještě nějaké dotazy? Kontaktujte nás!

Poslat e-mail

Validace prováděná společností Pilz – stručné vysvětlení pro rychlý přehled

Vaše příští kroky na cestě ke strojní bezpečnosti

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz