Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator

Originál pro konfiguraci Vašeho PNOZmulti

Nakonfigurovat bezpečnostní logiku pro malé řídicí jednotky PNOZmulti

S nástrojem PNOZmulti Configurator si Váš bezpečnostní obvod zpracujete jednoduše na počítači. Konfigurační nástroj Vám pomůže při projektování, zpracování konfigurace, dokumentaci a uvádění malých řídicích jednotek Pilz do provozu.

Na grafickém uživatelském rozhraní kompatibilním s Windows® jsou pro Vás připraveny všechny prvky pro vytvoření bezpečnostního zapojení v podobě symbolů nebo v nabídce menu . Při provádění konfigurace bezpečnostního zapojení máte k dispozici online nápovědu s dokumentací. Jakmile konfiguraci dokončíte, nástroj provede kontrolu zapojení a vyhledá případné zdroje chyb.

Od verze 10.9 nástroje PNOZmulti Configurator si můžete Váš nakonfigurovaný uživatelský program otestovat funkcí „Simulace“ ještě dříve, než ho začnete používat.

Aby hotové konfigurované bezpečnostní zapojení bylo chráněno před nežádoucími změnami, můžete si je certifikovat. Necertifikované konfigurace Vašich bezpečnostních zapojení můžete kdykoli zpracovávat, měnit nebo rozšiřovat. Jednoduše si je vyvolejte v PNOZmulti Configurator! Konfiguraci si můžete vytisknout a použít jako podklad pro dokumentaci.

Znáte už 2. generaci malých řídících jednotek PNOZmulti? Úspěšná historie pokračuje!

Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator – nová verze 11 bez licenčních poplatků je tu!

Pro bezpečné malé konfigurovatelné řídicí jednotky PNOZmulti 2 máme pro Vás nyní softwarový nástroj PNOZmulti Configurator ve verzi 11.0. Můžete si ho bezplatně stáhnout, nainstalovat, otevřít a ihned začít intuitivně pracovat! Softwarový nástroj nabízí nejnovější úroveň bezpečnosti – spolehlivost je ověřena dlouholetým používáním.

Bezplatný základ pro automatizaci!

U licence dochází od verze 11 k podstatné změně: Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator nyní můžete využívat společně se „základními“ funkcemi, za které není třeba platit licenční poplatky. Software si můžete stáhnout bezplatně a využít pro projekty automatizace. Pro „pokročilé“ softwarové prvky je, stejně jako dříve, licence zapotřebí.

Důležitá novinka u verze 11

 • varianta „Basic“ bez licence
 • nová architektura softwaru s vyšším výkonem
 • podporuje systém Windows 64-Bit
 • Zeštíhlení palety produktů: všechny základní moduly 2. generace jako PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner a nový základní modul PNOZ m B0.1
 • všechny rozšiřující moduly PNOZmulti 2 včetně nového reléového výstupního modulu PNOZ m EF 2DOR
 • Pro funkčně bezpečné monitorování provozního režimu je k dispozici nový prvek „MSO flex LED“ pro konfiguraci LED výstupů. Indikátory LED lze přizpůsobit individuálně, takže nabízejí v praxi vysokou flexibilitu.

Verze 11 se používá pro zpracování nových projektů PNOZmulti 2, otevírání a zpracovávání již existujících projektů PNOZmulti 2. Pro uvádění do provozu a údržbu je k dispozici Powerflow, diagnostika, Error Stack atd. tak, jak jste byli zvyklí.

Verze 10.14 „long-term-supported“ (k dispozici od července 2021)

 • zahrnuje hardware pro řady PNOZmulti 2, PNOZmulti Classic a PNOZmulti Mini
 • Tuto verzi lze použít pro přechod PNOZmulti Classic nebo Mini Projekte na PNOZmulti 2
 • Vytváření, otevírání, zpracování projektů PNOZmulti Classic/Mini
 • Nový hardware PNOZmulti 2 je podporován pouze od verze 11.0 a vyšší

Stáhněte si právě teď! Bez licenčních poplatků – verze 11 PNOZmulti Configurator

Další informace:

leták Bezpečné malé konfigurovatelné řídicí jednotky PNOZmulti Configurator, verze 11

Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator – jeden pro všechno

Aby bylo možné stroje s malými řídicími jednotkami PNOZmulti bezpečně monitorovat a řídit, lze pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator zpracovat uživatelský program. Softwarový nástroje zahrnuje vše od výběru hardwaru přes konfiguraci bezpečnostních funkcí až po dokumentaci a uvedení do provozu. Komfortní řešení diagnostiky PVIS na bázi OPC a OPC UA ve spojení s webovým softwarem pro vizualizaci PASvisu je zárukou krátkých prostojů. Software nabízí velký rozsah funkcí a příkazů a možnost realizace i velkých projektů.

Každá nová verze softwarového nástroje PNOZmulti Configurator je prověřena pracovníky TÜV. Nezávadnost použití je potvrzena technickou zprávou. Jako uživatel tak máte jistotu, že Vaši pracovníci i stroje jsou spolehlivě chráněni malými řídicími jednotkami PNOZmulti!

Stáhněte si: Demoverze nástroje PNOZmulti Configurator zdarma

Certifikát TÜV

Nakonfigurovat certifikát TÜV pro malé řídicí jednotky PNOZmulti

Výhody ve zkratce

 • Software s předdefinovanými certifikovanými moduly
 • jednoduché dodatečné změny a úpravy konfigurace
 • krátké prostoje strojů a vysoká využitelnost díky jednoduché a transparentní diagnostice
 • celosvětový bezpečnostní standard pro různá automatizační prostředí a různé komunikační systémy
 • rychlé uvedení do provozu, velmi malé nároky na kabelové propojení - přesvědčte se sami!

Přehled charakteristických znaků

Bezpečnostní zapojení - konfigurace namísto propojování

 • intuitivní ovládání: Vytvořit bezpečnostní zapojení je nyní hračka
 • volně konfigurovatelné: parametry pro všechny vstupy a výstupy zadáte pohodlně několika kliknutími v softwarovém nástroji
 • logickými operátory je propojíte funkcí Drag-and-Drop do bezpečnostního zapojení
 • všechny vstupní, logické a výstupní prvky snadno vyberete z pracovní plochy

Automatická kontrola chyb, ochrana před změnami

 • bezpečně: softwarový nástroj zkontroluje vytvořené bezpečnostní zapojení a objeví případné zdroje chyb
 • chráněno: hotovou konfiguraci si můžete nechat certifikovat, takže bude chráněna před nežádoucími změnami
 • flexibilně: necertifikovaná schémata zapojení můžete kdykoli zpracovávat, měnit, rozšiřovat
 • jednoduše: k dokumentaci si vytiskněte konfiguraci schématu zapojení

Spektrum našich produktů: Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator

Licence pro PNOZmulti Configurator

Abyste mohli využít plnou šíři konfigurátoru PNOZmulti, obstarejte si licenční kód: Podle požadavku můžete mít k dispozici různé alternativy - od základní licence až po licenci pro upgrade projektu.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz