Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator

Originál pro konfiguraci Vašeho PNOZmulti

Nakonfigurovat bezpečnostní logiku pro malé řídicí jednotky PNOZmulti

S nástrojem PNOZmulti Configurator si Váš bezpečnostní obvod zpracujete jednoduše na počítači. Konfigurační nástroj Vás podpoří při projektování, zpracování konfigurace, dokumentaci a uvádění do provozu malých řídicích systémů Pilz.

Na grafickém uživatelském rozhraní kompatibilním s Windows® jsou k dispozici všechny prvky pro bezpečnostní zapojení v podobě symbolů nebo výběrových nabídek. Při provádění konfigurace bezpečnostního zapojení máte k dispozici online nápovědu s dokumentací. Jakmile konfiguraci dokončíte, nástroj provede kontrolu zapojení a vyhledá případné zdroje chyb.

Od verze 10.9 nástroje si můžete Váš nakonfigurovaný uživatelský program otestovat funkcí „Simulace“ ještě dříve, než ho začnete používat.

Aby nakonfigurované bezpečnostní zapojení bylo chráněno před nežádoucími změnami, je možné provést jeho certifikaci. Necertifikované konfigurace Vašich bezpečnostních zapojení můžete kdykoli zpracovávat, měnit nebo rozšiřovat. Jednoduše si je vyvolejte v PNOZmulti Configurator! Konfiguraci si můžete vytisknout a použít jako podklad pro dokumentaci.

Znáte už 2. generaci malých řídicích systémů PNOZmulti? Úspěšná historie pokračuje!

Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator – novinky k verzi 11.3

Funkční moduly – laserový skener pro PSENscan, Motion-Monitoring pro transportní systém bez řidiče

Od verze softwaru 11.3.0 se nové moduly postarají o maximálně spolehlivé a flexibilní monitorování:

Funkční modul pro výběr zón nabízí společně s bezpečnostním laserovým skenerem PSENscan pro monitorování 2D oblastí produktivní řešení pro stacionární i mobilní zabezpečení nebezpečných prostor. To umožňuje například spolehlivou kontrolu otevřených robotických buněk a záruku efektivity procesů v logistickém nebo výrobním prostředí.

Pro monitorování transportních systémů bez řidiče (FTS) jsou k dispozici softwarové moduly Motion-Monitoring pro bezpečné monitorování synchronního chodu a další tři pro monitorování polohy (Safe Position Comparison, Safe Position Range a Safe Position Monitoring). Používají se společně s bezpečnými moduly Motion Monitoring PNOZmulti 2.

– Při bezpečném monitorování synchronního chodu jsou porovnávány dvě osy – porovnání je možné pro větší, menší nebo stejnou rychlost. V softwarovém nástroji mohou být definována toleranční okna, která umožní ještě flexibilnější použití. Vhodným modulem je PNOZ m EF 2MM. Bezpečné zjištění odchylek synchronizovaného chodu dvou os chrání člověka a stroj. Navíc je možné u souběžných os kontrolovat synchronní chod. Monitorování a porovnávání dvou hnacích os jednoho transportního systému bez řidiče umožní bezpečnou detekci jízdní trasy.

– Použití bezpečného monitorování polohy umožňuje sledovat polohu a rozsah poloh jedné osy. Vhodné jsou k tomu moduly PNOZ m EF 1MM/2MM/1MM 2DO. Řídicí osu a aktuální polohu jedné osy lze spolehlivě monitorovat po nastavení referenční značky pro zjištění nulové polohy.

Vaše výhody při používání:

 • Maximální flexibilita zajištěná konfigurací programu modulů
 • Bezpečné řešení pro stacionární i mobilní zajištění nebezpečných prostor pomocí laserového skeneru PSENscan
 • Bezpečnostní funkce Motion-Monitoring lze pomocí softwaru jednoduše parametrizovat tak, aby monitorování transportních systémů bez řidiče (FTS) bylo skutečně spolehlivé
 • Softwarový nástroj lze využívat bez licenčních poplatků

Neváhejte a nástroj si stáhněte! Bez licenčních poplatků – verze 11.3 PNOZmulti Configurator

Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator – novinky k verzi 11.2

Ve verzi 11.2.0 najdete tyto novinky:

 • Řešení Key-in-Pocket:

Pro zabezpečení prací při údržbě a ochranu před nežádoucím opětovným spuštěním stroje zkombinujte malý řídicí systém PNOZmulti 2 s čtecí jednotkou PITreader s technologií RFID. Tři nové funkční prvky v softwarovém nástroji Vám nabídnou bezpečné řízení přístupu a opětovného zapínání strojů a zařízení. V uživatelském programu jsou všechny přihlášené RFID klíče uloženy v jednom seznamu. Stroj může být k opětovnému spuštění uvolněn teprve tehdy, jsou-li odhlášeny všechny klíče. Manipulace je vyloučena, protože klíč nesmí PITreader zůstat zasunut ani při vstupu do zařízení, ani po jeho opuštění. Blind-Spot vyžaduje kontrolu všech nepřehledných částí zařízení předtím, než bude provedeno jeho opětovné zapnutí. To Vám umožní pohotově podle potřeby zabezpečit práce při servisu strojů a zařízení. Můžete se přihlásit a odhlásit u každých dveří. Tím ušetříte čas, zejména v případě velkých zařízení.

 • Samostatný základní modul PNOZ m C0 s bezpečnostním klíčem:

Nové plánované nařízení o strojních zařízeních (náhrada za směrnici o strojních zařízeních) vyžaduje bezpečnostní mechanismy, které zabrání přístupu k důležitým datům. PNOZ m C0 bezpečnostní funkce využívá již nyní. PNOZmulti 2 je proto dobře připraven na budoucnost.

 • Bezpečná ochrana analogových údajů:

Pro bezpečnostní analogový vstupní modul PNOZ m EF 4AI jsou při konfiguraci programu modulu k dispozici dva nové funkční prvky. Diferenciační prvek zaznamenává změnu analogových hodnot po určitou dobu. Prvek „rampa“ se používá pro kontrolu, zda se určitá hodnota nachází v definovaném mezním rozsahu. Pokud dojde k překročení nebo nedosažení příslušné hodnoty – včetně tolerance – zahájí PNOZmulti 2 patřičnou požadovanou akci. Sledovat je možné hladinu, teplotu, tlak, rychlost, ale i řadu dalších hodnot – pro větší bezpečnost Vašich procesů.

 • Až 84 standardních výstupů na základním modulu PNOZ m B1:

Na základní modul PNOZ m B1 můžete připojit až 6 výstupních modulů PNOZ m ES 14 DO. Slouží pro hospodárné aktivování světelných indikátorů, signálních kontrolek, osvětlení tlačítek a plní mnoho dalších standardních úkolů.

Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator – úplná verze 11 bez nákladů na licenci!

Probezpečné malé řídicí systémy PNOZmulti 2 je v softwarovém nástroji k dispozici PNOZmulti Configurator verze 11.0. Můžete si ji bezplatně stáhnout, nainstalovat, otevřít a ihned začít intuitivně pracovat! Softwarový nástroj trvale nabízí bezpečnost na nejnovější úrovni a je osvědčenou značkou spolehlivé kvality již po dlouhá léta.

Bezplatný základ automatizace!

Podmínky licence se od verze 11 podstatně mění: softwarový nástroj PNOZmulti Configuratormůžete nyní využívat se „základními“ funkcemi bez licenčních poplatků. Software si tedy můžete bezplatně stáhnout a využívat pro Vaše projekty automatizace. Pro „pokročilé“ softwarové prvky je, stejně jako dříve, licence zapotřebí.

Podstatné změny verze 11

 • Varianta „Basic“ bez licenčních poplatků
 • Nová architektura softwaru s vyšší výkonností
 • Podpora 64bitového systému Windows
 • Zeštíhlení palety produktů: všechny základní moduly 2. generace jako PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner a nový základní modul PNOZ m B0.1
 • Všechny moduly pro rozšíření PNOZmulti 2

Verze 11 se používá pro zpracování nových projektů PNOZmulti 2 a pro otevírání a zpracovávání již existujících projektů PNOZmulti 2. Pro uvádění do provozu a údržbu je k dispozici Powerflow, diagnostika, Error Stack atd. tak, jak jste byli zvyklí.

Verze 10.14 „long-term-supported“ (vydání z července 2021)

 • Obsahuje hardware řady PNOZmulti 2, PNOZmulti Classic a PNOZmulti Mini
 • Tyto verze lze použít k migraci projektů PNOZmulti Classic nebo Mini na PNOZmulti 2
 • Projekty PNOZmulti Classic/Mini – je možné projekty otevřít, zpracovat, vytvořit
 • Nový hardware PNOZmulti 2 je však podporován pouze od verze 11.0 a vyšší

Další informace:

Leták Malé bezpečné řídicí systémy PNOZmulti Configurator verze 11

Výhody ve zkratce

 • Software s předem připravenými certifikovanými moduly
 • Jednoduché dodatečné změny a úpravy v konfiguraci
 • Krátké prostoje a vyšší disponibilita zařízení díky jednoduché a komfortní diagnostice
 • Celosvětový bezpečnostní standard pro prostředí s různým stupněm automatizace a různými komunikačními systémy
 • Rychlé uvádění do provozu a velmi nízké náklady na propojení – přesvědčte se!

Přehled charakteristických znaků

Konfigurace bezpečnostních obvodů namísto propojování

 • Možnost intuitivního ovládání: Zpracování bezpečnostního zapojení bude pro Vás hračka
 • Volné konfigurování: všechny vstupy a výstupy je možné pohodlně parametrizovat několika málo kliknutími v softwarovém nástroji
 • Snadné propojení s bezpečnostním zapojením funkcí Drag-and-Drop pomocí logických operátorů
 • Všechny vstupní, logické a výstupní prvky se vybírají na pracovním monitoru

Automatická kontrola chyb, ochrana před změnami

 • Bezpečné: softwarový nástroj zkontroluje vytvořené bezpečnostní zapojení, zda neobsahuje zdroje chyb
 • Chráněné: hotovou konfiguraci je možné certifikovat, takže je chráněna před nežádoucími změnami
 • Flexibilní: necertifikovaná schémata zapojení lze kdykoli dále zpracovávat, měnit, rozšiřovat
 • Jednoduché: konfiguraci schématu zapojení lze snadno vytisknout pro účely dokumentace

Spektrum našich produktů: Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator

Licence pro PNOZmulti Configurator

Abyste mohli využít plnou šíři konfigurátoru PNOZmulti, obstarejte si licenční kód: Podle požadavku můžete mít k dispozici různé alternativy - od základní licence až po licenci pro upgrade projektu.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz