13. 7. 2021

Získat a udržet si certifikát: Certifikace komponent a systémů s bezpečnostní funkcí

Jako společnost vyvíjející a vyrábějící produkty z oblasti bezpečné automatizační techniky jsme ze zákona povinni minimalizovat rizika při používání našich produktů a řídit se vždy aktuálním stavem techniky. Konec konců, jde přece o bezpečnost člověka, stroje a životního prostředí! To, jaké požadavky je nutné dodržovat, definují národní a mezinárodní standardy – patří sem například směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, harmonizované normy EN/IEC 62061 a EN ISO 13849.

Tým „Product Compliance“ sídlící v hlavní budově společnosti Pilz v Ostfildern zajišťuje, aby pro téměř 2 000 certifikovaných produktů byly dodržovány jak zákonné normy a předpisy, tak i požadavky, které je přesahují a aby jejich certifikáty byly vždy aktuální. Pro jednotlivé produkty přitom většinou existuje více různých certifikátů současně, které je nutné udržovat v souladu. A objevují se stále nové produkty, například bezpečnostní relé myPNOZ.

Cesta k certifikovanému produktu
Tým úzce spolupracuje s managementem produktů a vývojem i s externími, tzv. oznámenými subjekty, aby mohly být zajištěny certifikace pro národní i mezinárodní trhy. Aby vyhověla různým zákonným ustanovením a požadavkům, spolupracuje společnost Pilz s více než 20 organizacemi v oblasti testů a certifikací na celém světě. Certifikace probíhá v několika krocích: Rozlišuje se, zda se jedná o zásadně nový produkt s novou technologií nebo o variantu již existujícího produktu. Například u bezpečnostního spínacího relé myPNOZ je základem nová technologická platforma. Proto byla velmi brzy, již ve fázi koncepce, přizvána externí zkušebna.

Požadavky v závislosti na trhu a oboru
Po ukončení vývoje hodnotí zkušebna každý produkt na základě vzorků, které se podrobují rozsáhlému testování. Po úspěšném ukončení zkoušek se vystavuje certifikát. Aby bylo možné uvést produkty na mezinárodní trh, jsou zapotřebí další certifikace. Určité obory, například železnice, výroba výtahů nebo spalovací techniky, vyžadují zase dodržování specifických požadavků. Certifikát potvrzuje shodu produktu s normami, které jsou v něm uvedeny. Produkty musí být v pravidelných intervalech recertifikovány a certifikáty musí být obnovovány. Dalším krokem je pravidelná kontrola výroby produktů z hlediska shody s typem, kterou provádí certifikační orgán přímo ve výrobních závodech. U společnosti Pilz probíhá každých rokem více než 60 takových externích auditů.

Trvale je nutné posuzovat vliv změn norem a nových zákonných požadavků a zavádět vhodná opatření. Tím zaručujeme, že se naše vize mohou uplatnit v praktickém životě a že svět je díky našim produktům každý den o něco bezpečnější.

Stručně o společnosti Pilz

Spisová schránka
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?