Chránit člověka

Logo na zeleném pozadí se dvěma rukama a symbolem člověka

Pro společnost Pilz jje v centru zájmu člověk a jeho bezpečnost. To je naše podnikatelská odpovědnost.

Řešení automatizace od společnosti Pilz chrání po celém světě lidi ve výrobě, ale i v intralogistice, na železnici nebo při spolupráci s roboty před nebezpečím, které může vyvolávat výrobní proces nebo výrobní prostředí.

 

 

Pracovníci

Naši zaměstnanci jsou naši vyslanci bezpečnosti – a udržitelnosti. Angažovanost a kreativita každého jednotlivce nám umožňuje postarat se o to, aby náš dnešní svět byl místem pro život.

Pokud jde o spolupráci, sází Pilz na dlouholeté vztahy. Doklad: dlouhodobá příslušnost k firmě. Naše firemní hodnoty vycházející z křesťanských kořenů, úcta a respekt k ostatním kulturám a světovým náboženstvím podporují sounáležitost.

Pro dodavatele bezpečné automatizace má ochrana vlastních zaměstnanců mimořádný význam: Pilz splňuje požadavky systému řízení ochrany bezpečnosti práce podle ISO 45001 a nabízí svým zaměstnancům provozní řízení ochrany zdraví.

Žena s produktem stojí před strojem
Vyslanec bezpečnosti

Vyslanec bezpečnosti

Jako „vyslanec bezpečnosti“ usiluje Pilz po dlouhá desetiletí o nastavování standardů v oblasti strojní bezpečnosti. Více než 30 expertů společnosti Pilz působí v téměř 80 normalizačních grémiích a aktivně se podílí na vzniku kolem 100 produktových a apikačních norem.

Sdílíme naše vědomosti: Již od 70. let nabízíme zákazníkům rozsáhlý program školení. Založili jsme Pilz Academy. Školiteli jsou inženýři nebo technici s dlouholetými zkušenostmi z oblasti bezpečné automatizační techniky.

Naše nabídka školení

Vzdělávání a rozšiřování kvalifikace

V našem hlavním sídle v Ostfildern provádíme již déle než 40 let odbornou přípravu na zaměstnání a pokrýváme tím současně velkou část vlastní potřeby odborníků – to nám umožňuje udržitelný růst. Kromě 20 míst pro učně nabízí firma stejný počet míst pro účastníky duálního studia. Nabízíme mladým lidem vstup do profesního života v inovativním podniku a možnost získat kvalifikaci pro povolání budoucnosti. 

Jakmile se k nám noví členové našeho týmu připojí, je pro nás důležité jejich průběžné další vzdělávání. Programy Pilz Academy jsou tedy určeny nejen pro zákazníky, ale i pro naše vlastní zaměstnance, kteří si zde pravidelně rozšiřují okruh potřebných vědomostí.

Zaměstnání u společnosti Pilz

Učeň s laptopem
tři ruce pohromadě

Společnost

Pilz svou společenskou odpovědnost přenáší i mimo vlastní podnik. Odmítáme rasismus a jakoukoli formu diskriminace, podporujeme rovnost pohlaví i integraci osob se zdravotním postižením. Dodržujeme rovnost možností při přijímání a v zaměstnání a zavazujeme se k průběžnému a cílenému zlepšování ochrany bezpečnosti práce a zdraví. Odmítáme jakoukoli formu nucené a dětské práce a dbáme na dodržování všeobecných lidských práv.

Další informace

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz