Česká republika | česky

Zavádíme automatizaci. Bezpečně.

Provádíme automatizaci strojů a zařízení na celém světě a naší ctižádostí je, nabídnout našim zákazníkům vždy to nejlepší řešení. Pilz přitom nabízí komplexní soubor bezpečnostních a automatizačních funkcí: Vše v jednom.

Naše řešení rostou spolu s Vámi: ať už se jedná o stroje se základním rozsahem funkcí, stroje s více osami nebo propojené stroje a zařízení. Nabízíme výrobcům a provozovatelům vždy kompletní řešení bezpečnosti a automatizace – od senzoriky přes řídicí techniku až po techniku pohonů - vše od jednoho dodavatele. Automatizaci a bezpečnost Vašeho provozu budete řešit vždy jen s jedním kompetentním partnerem!

Zavádíme automatizaci. Bezpečně.

Bezpečnost a automatizace od jednoho dodavatele

Bezpečnost a automatizace od jednoho dodavatele
 • jednoduchá konfigurace, programování a vizualizace díky inovativním softwarovým řešením
 • vysoká flexibilita díky možnosti individuálního rozšíření
 • otevřená komunikace
 • vysoká využitelnost díky kvalitní diagnostice
 • systém pro bezpečnost a automatizaci
 • řešení automatizace kompletní, na míru, od jednoho dodavatele

Individuální řešení pro Vaše stroje:

Základní rozsah funkcí

Více os

Propojená zařízení

Vaše požadavky: jednoznačné.

 • cenově optimální komplexní koncepce bezpečnosti a automatizace
 • hospodárné využití zařízení i při výrobě velmi malého počtu produktů
 • vysoká disponibilita
 • dokonalá bezpečnost
 • flexibilní softwarové řešení

Vaše požadavky: komplexní.

 • vysoká produktivita a kvalita výroby
 • inteligentní souhra bezpečnosti a automatizace
 • jednoduše prováděné změny ve výrobě
 • účinná diagnostika
 • moderní bezpečnostní funkce integrované do pohonů

Vaše požadavky: samozřejmé.

 • bezproblémové rozšiřování
 • spolehlivá evidence dat
 • jednoduchá integrace
 • dílčí provoz
 • inovativní software
 • jednoduché ovládání

 

Naše řešení: jednoduché.

Naše řešení: kompletní.

Naše řešení: mnohostranné.

Vaše výhody: zřejmé.

 • vše od jednoho dodavatele
 • koncepce bezpečné automatizace
 • inovativní software
 • speciální softwarové moduly
 • profesionální diagnostika a vizualizace

 Vaše výhody: užitečné.

 • opatření pro minimalizaci rizik
 • jednoduché zajištění bezpečnostních funkcí
 • dobrá bilance energetických nákladů
 • vysoká produktivita a perfektní výsledky

Vaše výhody: mnohostranné.

 • decentralizace řídicích programů a dílčích řídicích funkcí
 • paralelní plnění dílčích úloh
 • samostatný provoz jednotlivých částí strojů
 • dodatečné rozšiřování řídicích jednotek podle potřeby
 • decentralizace periferií
Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz