Řešení automatizace pro oblast primárních obalů

Automatizace balicích linek pro primární balení

Při automatizaci balicích linek pro primární obaly se jedná zejména o potraviny, nápoje, farmaceutické produkty nebo také produkty z oblasti péče o zdraví. A právě v tomto oboru jsou požadavky na ochranu procesů a hygienu velmi přísné, protože balicí stroje a zařízení musí být průběžně čištěny. Důležitými kritérii, i pro dopravní logistiku, jsou přitom využitelnost a bezpečnost zařízení a strojů, například plnicích zařízení, tvarovacích, plnicích a uzavíracích strojů. Všem těmto požadavkům je možné dostát s našimi technologiemi jako řídicí technika, bezpečnostní senzory a řešení Motion Control.

Pozornost je přitom soustředěna na automatizaci, bezpečnost pracovníků a vyloučení zbytečných odstávek Vašeho stroje, a to při maximální produktivitě a flexibilitě.

Bezpečnost a hygiena při zpracovávání blistrů

Magnetický bezpečnostní spínač PSENmag bezchybně monitoruje ochranné dveře a pozice v drsném průmyslovém prostředí. Pouzdro z ušlechtilé oceli je odolné vůči nečistotám a vysokým teplotám. Nedochází k usazování: kryty a klapky Vašeho stroje tak zůstávají bezpečné i po agresivním čištění, jakým je například sterilizace horkou párou.

Díky svému odolnému pouzdru může PSENmag být ve variantě z ušlechtilé oceli bez obav použit i v prostředí ohroženém výbuchem. Proto jsou robustní spínače s krytím IP67/IP69K a naše kabely s certifikátem od ECOLAB GmbH ideální pro bezpečné balení potravin, farmaceutických i kosmetických produktů.

Příklad aplikace – bezpečnost a hygiena při zpracovávání blistrů

Ochrana Vašeho plnicího zařízení před manipulací

Příklad aplikace – plnicí zařízení

Propojení IT a OT (Operation Technology) vyžaduje doplňkovou ochranu Vašeho balicího stroje, např. plnicího zařízení. Firewall SecurityBridge chrání Vaši řídicí síť před manipulaci způsobenou zásahem nepovolané osoby. Stroj tak zůstává v případě napadení zvenčí bezpečný. Můžete například provést propojení s konfigurovatelnými bezpečnými malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2, automatizačním systémem PSS 4000 (na obrázku) nebo libovolnými jinými řídicími systémy.

S vhodnými senzory z naší výroby,např. PSENopt bezpečnostním spínačem PSENcode, bude Vaše plnicí zařízení pracovat efektivně a všestranně bezpečně.

Řízení přístupu k plnicím zařízení a volba provozních režimů

Systémem volby provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode chráníte Vaše pracovníky před nebezpečím a současně stroje před fyzickým neautorizovaným zásahem. Tím využíváte výhod funkcí Safety a Security v jednom systému.

Čtečka PITreader chrání např. panely HMI před nežádoucí manipulací v důsledku neoprávněného přístupu a nahradí tak z hlediska bezpečnosti riziková hesla. Pomocí transpondérových klíčů zajistíte individuální průchod ochrannými dveřmi, které vedou například k plnicím zařízením.

V případě plnicích nebo balicích procesů je často nutné rozlišovat a přepínat různé provozní režimy, např. automatický režim a režim servisu. Výběr režimu umožní PITmode flex, příp. PITmode flex visu v kombinaci s malými bezpečnými řídicími jednotkami PNOZmulti 2 nebo PSS 4000. Ovládání se provádí tlačítky jako PIToe 4s nebo zadáním na dotykovém panelu PMIvisu. PITmode fusion se samostatnou vyhodnocovací jednotkou (PIT m4SEU) se uplatní tam, kde je použito externí ovládání.

Příklad aplikace – plnicí zařízení s volbou provozních režimů

Bezpečnost tvarovacích, plnicích a uzavíracích strojů

Příklad aplikace – tvarovací, plnicí a uzavírací stroje

Zejména u automatických balicích procesů jako tvarování, plnění a uzavírání, hrají rozhodující roli systémy Motion Control s vysokými požadavky na přesnost polohy a synchronizaci pohonů . Spolehlivé zabezpečení obsluhy je nezbytné například u válců a vtahování obalového materiálu vysokou rychlostí. V tomto případě prokáže dobré služby Safe Motion – PMCprotego DS – bezpečnost úsporně integrovaná do pohonu, spolu s celou řadou dalších funkcí pro zabezpečení a monitorování pohybů.

Naše prostorově úsporné servomotory PMCprotego SZ převezmou úlohy pro všechny pohyby a úspěšně tak doplní celkové řešení Motion Control.

Více informací o obalové technice

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz