Řešení automatizace pro oblast primárních obalů

Automatizace balicích linek pro primární balení

Při automatizaci balicích linek v oblasti primárního balení se jedná zejména o balení potravin, nápojů, farmaceutických výrobků nebo také Consumer Care. A právě v tomto oboru jsou požadavky na ochranu procesů a hygienu velmi přísné, protože balicí stroje a zařízení musí být průběžně čištěny. Důležitými kritérii, i pro dopravní logistiku, jsou přitom využitelnost a bezpečnost zařízení a strojů, například plnicích zařízení, tvarovacích, plnicích a uzavíracích strojů. Všem těmto požadavkům je možné dostát s našimi technologiemi jako řídicí technika, bezpečnostní senzory a řešení Motion Control.

Cílem je automatizace, bezpečná obsluha a vyloučení zbytečných prostojů Vašich balicích strojů s dosažením maximální produktivity a flexibility.

Bezpečnost a hygiena při zpracovávání blistrů

Magnetický bezpečnostní senzor PSENmag monitoruje ochranná vrata a polohy v náročném průmyslovém prostředí. Pouzdro z ušlechtilé oceli je odolné vůči nečistotám a vysokým teplotám. Nedochází k usazování: kryty a klapky Vašeho stroje tak zůstávají bezpečné i po agresivním čištění, jakým je například sterilizace horkou párou.

Díky odolnému pouzdru může PSENmag ve variantě z ušlechtilé oceli spolehlivě fungovat dokonce i v prostředí ohroženém výbuchem. Proto jsou robustní spínače s krytím IP67/IP69K a naše kabely s certifikátem od ECOLAB GmbH ideální pro bezpečné balení potravin, farmaceutických i kosmetických produktů.

Příklad aplikace – bezpečnost a hygiena při zpracovávání blistrů

Ochrana Vašeho plnicího zařízení před manipulací

Příklad aplikace – plnicí zařízení

Propojení IT a OT (Operation Technology) vyžaduje doplňkovou ochranu Vašeho balicího stroje, např. plnicího zařízení. Firewall SecurityBridge chrání Vaši řídicí síť před manipulací, ke které může dojít v důsledku přístupu nepovolaných osob. Váš stroj je tím ochráněn v případě napadení zvenčí. Stroje můžete vybavit konfigurovatelnými malými řídicími systémy PNOZmulti 2, automatizačním systémem PSS 4000 (na obrázku) nebo jinými libovolnými řídicími systémy.

S vhodnými senzory z naší výroby, např. PSENopt nebo bezpečnostní senzor PSENcode, bude Vaše plnicí zařízení pracovat efektivně a s dokonalým zabezpečením z hlediska vnitřní i vnější bezpečnosti.

Identification and Access Management I.A.M. u plnicích zařízení

I.A.M. nabízí individuální řešení v oblasti ochrany pracovníků, ochrany odpovědnosti, maximální produktivity. Vždy Vám doporučíme, jak nejlépe můžete Vaše data ochránit. Právě u balicích strojů bývá často zapotřebí měnit pracovní režim. Pomocí systému volby provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode ochráníte Vaše pracovníky před nebezpečím a Vaše stroje před neautorizovaným přístupem. Čtecí jednotka PITreader v kombinaci s malými řídicími systémy PNOZmulti 2 nebo PSS 4000 zabrání nežádoucímu přístupu k panelu HMI a nahradí tak nepříliš spolehlivá hesla tlačítky jako PIToe 4s nebo možností dotykového zadávání na panelu PMIvisu. PITmode fusion se samostatnou vyhodnocovací jednotkou (PITm4 SEU) se uplatní tam, kde je použito externí ovládání.

Přístup ochrannými bránami, například při provádění údržby plnicího zařízení, můžete individuálně regulovat přidělením transpondérových klíčů oprávněným pracovníkům. Řešení „Key-in-pocket“ zajistí, že Security-ID uživatelů bude zapsáno do seznamu uloženého v PNOZmulti 2 nebo PSS 4000. Opětovné spuštění zařízení je možné pouze tedy, jsou-li všichni uživatelé odhlášeni. Navíc kombinace s modulárním systémem ochranných zábran nabízí individuální řešení pro zabezpečení oddělovacích ochranných zařízení v závislosti na potřebě ochrany pracovníků a procesu.

Příklad aplikace – plnicí zařízení s volbou provozních režimů

Bezpečnost tvarovacích, plnicích a uzavíracích strojů

Příklad aplikace – tvarovací, plnicí a uzavírací stroje

Zejména u automatizovaných procesů balení jako tvarování, plnění a uzavírání, jsou rozhodující systémy Motion Control s vysokými požadavky na přesnou polohu a synchronizaci pohonů . Vysoké rychlosti, například při válcování a vtahování obalového materiálu, vyžadují nezbytně spolehlivé zabezpečení pracovníků obsluhy, které je zajištěno díky funkcím Safe Motion – bezpečnostní PMCprotego karty DS – integrované úsporně do regulátoru pohonu a zahrnující celou řadu možností, jak monitorovat rizika a pohyby.

Naše prostorově úsporné servomotory PMCprotego SZ přebírají všechny pohybové úkoly a vhodně tím doplňují ucelené řešení Motion Control.

Více informací o obalové technice

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz