Design bezpečnosti pro bezpečnost strojů

Třetí krok k bezpečnosti strojů: Design bezpečnosti

Bezpečnostní design od společnosti Pilz vychází z Vašich požadavků. Včas rozpoznáte možné ohrožení. Dbáme na to, aby vlastní realizace opatření co nejméně ovlivnila náklady a produktivitu Vašich strojů a zařízení.

Vaše požadavky

Bezpečnostní design v cyklu života stroje

Zejména při nové konstrukci, dodatečném vybavení nebo přestavbě strojů vznikají stále znovu dodatečné náklady, stroje bývají hůře dostupné nebo se mohou objevit i výpadky zařízení. Tomu můžete aktivně zabránit podrobným designem bezpečnosti. Omezujte a odstraňujte poznaná rizika. Kromě podrobného posouzení potřebných ochranných opatření by se vždy měly brát v úvahu i předvídatelné lidské chyby.

Bezpečnostní design od společnosti Pilz vychází z Vašich požadavků.

Naše činnosti

Zpracujeme design bezpečnosti na míru mezinárodním společnostem.

Podrobné přiřazení bezpečnostních zařízení

Jako společnost nabízející globální řešení zpracováváme design bezpečnosti pro nejrůznější firmy s mezinárodní působností. Naše návrhy odpovídají kladeným požadavkům a mají celosvětovou platnost. Na základě našich dlouholetých zkušeností z oblasti designu, norem a bezpečnostních technologií zajistíme takový strukturovaný proces i pro Vaši firmu.

Bezpečnostní design vypracovaný společností Pilz (pro stroje a zařízení) zahrnuje následující fáze:

  • Specifikace bezpečnostních požadavků
  • Podrobné přiřazení bezpečnostních opatření k definovaným rizikům
  • Výběr komponent
  • Zahrnutí výsledků kontrol designu a validace
  • Best Practice Projektmanagement pro inženýring v souladu s IEC 61508

Vaše výhody ve zkratce

Naše strukturované metody ušetří nejen čas a peníze při implementaci návrhů vytvořených na míru, ale zajistí i shodu Vašich strojů se všemi směrnicemi:

  • Máte tak jistotu, že pracujete v souladu s příslušnými ustanoveními včetně směrnice o strojních zařízeních a mezinárodními normami
  • Využitím zkušeností našich specialistů na otázky bezpečnosti ušetříte Vaše zdroje

Vaše příští kroky na cestě k bezpečnosti strojů

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz