Vztyčovač kartonů je nyní připraven na zvyšování efektivnosti

Řešení pro člověka i stroj

Extrémní flexibilita a rychlá reakce na změnu formátu - to je charakteristika podavače kartonů 1200 od firmy Sema Systemtechnik: Přiváděné kartonové přířezy jsou v sekundovém taktu v řadě výrobních kroků skládány, lepeny a uzavírány. Z analýzy rizik bylo zřejmé, že pro situaci „žádný karton před přísunovým otvorem“ je nutné najít účinné bezpečnostní řešení, které nebude omezovat obsluhu ani proces. Firma SEMA se rozhodla pro řešení bezpečného přísunu kartonů od firmy Pilz, jehož efekt je potvrzen certifikátem TÜV SÜD. Řešení zahrnuje konfigurovatelný malý řídicí systém PNOZmulti 2, přičemž speciální senzory dbají na to, aby otvor pro přísun materiálu k podavači kartonů nepředstavoval pro obsluhu stroje žádné nebezpečí. 

S krabicí i bez ní – vždy bezpečně

Součástí řešení bezpečného přísunu kartonů jsou dva speciální optické senzory, nainstalované nad otvorem pro přísun materiálu. Jestliže senzory ohlásí „příliš málo kartonových přířezů v otvoru“, PNOZmulti 2 okamžitě zastaví nebezpečný pohyb stroje. Jakmile je pak zásoba kartonů doplněna, může být stroj po potvrzení znovu spuštěn. Toto řešení umožnilo odstranění pevných ochranných zařízení, takže pracovníci obsluhy mohou vkládání materiálu provádět z obou stran. Součástí řešení jsou navíc bezpečnostní senzory PSENcode: Protože kartonové přířezy často bývají menší než otvor v podavači, uzavře tabule z plexiskla vyrobená s přesným obrysem volný prostor. Na tuto situaci reaguje kódovaný bezpečnostní senzor, zabezpečený proti manipulaci. Celkové řešení tak zvyšuje efektivnost procesu a podstatně snižuje prostoje podavače/vztyčovače krabic. 

Výhody ve zkratce

  • Bezpečnostní řešení s certifikátem TÜV umožňuje bezpečný a efektivní přísun krabic v kategorii bezpečnosti PL d, příp. SIL 2
  • Bezpečnostní funkce monitoruje konfigurovatelný bezpečnostní řídicí systém PNOZmulti 2
  • Řešení úsporně nahradí pevná ochranná zařízení, například tunely

Prohlášení zákazníka

„V našich podavačích kartonů používáme výhradně konfigurovatelné malé řídicí systémy PNOZmulti 2. Zpravidla musí monitorovat nejméně deset, ale i více vstupů a výstupů. Společně se zabezpečením přísunu poskytuje PNOZmulti 2 dostatečnou flexibilitu pro úpravu a našim zákazníkům nabízí skutečnou přidanou hodnotu.“

Thomas Wehrhahn, pracovník odpovědný za rekonstrukci hardwaru u firmy Sema

O firmě Sema Systemtechnik

Sema Systemtechnik se sídlem v Hüllhorst u Bad Aeynhause vyrábí stroje a zařízení pro průmysl polotovarů a obalů již déle než 35 let. Hlavními produkty jsou stroje pro balení, transport, paletizaci, narovnávání a konfekcionování, určené zejména pro primární balení mlékárenských výrobků. Středně velká firma s přibližně 100 pracovníky se pyšní rozsáhlým portfóliem činností od konstrukce přes výrobu až po uvádění do provozu a integraci strojů do výrobních linek. 

Naše produkty v praxi

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?