Koncepce bezpečnosti pro stroje

Soulad bezpečnosti a produktivity

Druhý krok k bezpečnosti strojů: Koncepce bezpečnosti

Koncepce bezpečnosti zpracovávané firmou Pilz vždy vycházejí z individuálních požadavků zákazníků. Naše koncepce bezpečnosti zpracované osvědčenými metodami umožňují bezpečnou interakci mezi pracovníky obsluhy a údržby a stroji, aniž by tím byla ovlivněna produktivita.

Vaše požadavky

Inteligentní a cenově výhodná koncepce bezpečnosti

Abyste si zachovali konkurenceschopnost, potřebujete jako výrobce při instalaci nových strojů nebo po přestavbě stávajících strojů efektivní koncepci bezpečnosti, kterou budete moci uplatnit v praxi. Nesmí přitom dojít k omezení produktivity Vašich strojů.

Potřebujete proto koncepci bezpečnosti, která bude ušita na míru Vašim požadavkům. Je samozřejmé, že v této souvislosti nemají vzniknout žádné zbytečné vícenáklady.

S naší koncepcí bezpečnosti si dokážete optimalizovat souhru činností člověka a stroje.

Naše činnosti

Koncepce bezpečnosti společnosti Pilz se zabývá bezpečností Vašich strojů v souladu s národními a mezinárodními normami.

Na základě předem provedeného posouzení rizik strojů Vám zpracujeme koncepci bezpečnosti s podrobnými návrhy řešení pro její technickou realizaci. Zaručíme bezpečnost Vašich strojů v souladu s národními a mezinárodními normami a vlastními firemními požadavky.

Bezpečnostní koncepce zpracovaná společností Pilz (pro stroje) zahrnuje:

 • Využití stacionárních i mobilních ochranných zařízení
 • Zavedení bezpečného řízení strojů a zařízení
 • Zařízení pro bezpečné odstavení a vypínání elektrických, hydraulických a pneumatických i dalších potenciálních zdrojů energie
 • Identifikace přítomnosti osob v nebezpečných zónách
 • Definování Performance Levels (Plr), kterou lze dosáhnout opatřeními v oblasti řízení, příp. bezpečnostními funkcemi

Vaše výhody ve zkratce

 • Shoda a bezpečnost
 • Zlepšení produktivity Vašich strojů a zařízení
 • Výhody, které Vám zajistí naše praktické zkušenosti při integraci bezpečnosti
 • Optimální souhra pracovníků a strojů
 • Snížení komplexnosti a nákladů
 • Efektivnější rozsah údržby Vašich strojů a zařízení

Vaše příští kroky na cestě k bezpečnosti strojů

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz