Automatizační systém PSS 4000-R speciálně pro automatizaci železnice

Bezpečně na cestách s PSS 4000-R

Automatizační systém PSS 4000-R

S automatizačním systémem PSS 4000-R Vám nabízíme osvědčený, bezpečný a vyzkoušený systém pro mimořádně hospodárná individuální řešení v drážním průmyslu. Písmeno „-R“ v názvu produktu prozrazuje, že produkty byly vyvinuty speciálně pro použití na železnici, „Railway“. Podle norem CENELEC EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 a EN 45545 dosahují úrovně SIL-4. Díky modulární konstrukci jsou optimálně vhodné pro digitální řízení i pro retrofit. Přesvědčte se sami o těchto výhodách a možnostech!

V porovnání s vlastními řešeními, které železnice často využívá, je automatizační systém PSS 4000-R výrazně výhodnější jak z hlediska pořizovací ceny, tak i nákladů na udržování.

Rozhraní M12 pro drážní aplikace

Dosavadní hlavové moduly s rozhraním RJ45 jsou nyní k dispozici i jako varianta s rozhraním M12. Nabízíme tedy další robustní rozhraní. Při zatížení rázem a vibracemi můžete zcela upustit od nutného podchycení kabelů v aplikacích ohrožených vibracemi.

Vybírejte ze čtyř různých modulů a sestavte si Váš individuální automatizační systém PSS 4000-R: K dispozici jsou dva moduly R(Railway) s funkcemi PLC (objednací číslo 315070 a 315071) a rovněž dva decentrální moduly R<411/> (objednací číslo 315085 a 315086) vždy s rozhraním M12 a RJ45. Plynulému přenosu signálu pak již nestojí nic v cestě!

M12 hlavní modul PSS 4000-R

Na zpoždění není čas

Vizualizační software PASvisu

Automatizační systém využívá princip Multi-Master. To znamená, že na dlouhých železničních trasách může být vzájemně spojeno více řízení PLC PSSuniversal PLC-R. Tímto způsobem ušetříte opravdu velké náklady na kabely.
Vizualizační software PASvisu pracující na bázi internetu Vám zajistí dokonalý přehled o všech komponentech systému. Poruchy a chyby identifikuje a lokalizuje velmi rychle. Doba Vašich projektů od inženýringu přes runtime až po údržbu se značně urychlí. Na zpoždění tedy vážně není čas!

Výhody ve zkratce:

Výhody PSS 4000-R v železničním průmyslu
  • Bezporuchový provoz při teplotě prostředí -40 °C až +70 °C
  • Snáší mechanické zatížení vyvolané vibracemi nebo rázy
  • Elektromagneticky kompatibilní
  • Nejvyšší možná flexibilita zajištěná decentralizovanými a rozšiřitelnými moduly I/O
  • Odpovídá SIL-4 podle norem CENELEC EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 a EN 45545
  • Bezpečné síťové spojení na velké vzdálenosti se SafetyNET p, protokolem na bázi Ethernetu v reálném čase
  • Možnost dálkové údržby, diagnostiky a vizualizace s PASvisu

Spektrum našich produktů:

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz