Zdař Bůh! - Bezpečnost při práci pod zemí

Při práci pod zemí jsou zapotřebí velmi přísná preventivní bezpečnostní opatření. V důlních strojích společnosti Sandvik se automatizační systém PSS 4000 stará o to, aby tyto požadavky na bezpečnost byly spolehlivě splněny.

Bezpečnostní požadavky na důlní stroje jsou vysoké a proces končící strojem připraveným k použití je komplexní a dlouhý. Aby bylo možné splnit všechny předepsané požadavky na bezpečnost, musí být technologie naprogramována a otestována „v pozadí“ a teprve potom nainstalována do stroje. Sandvik přizval ke spolupráci na vývoji zařízení Sandvik MB670-1 Bolter Miner pro těžbu uhlí v dlouhých komorách společnost Pilz jako svého dlouholetého a zkušeného partnera. Cílem rakouského výrobce důlních strojů je, zajistit kromě jiného spolehlivou ochranu před výbuchem. Řešení: O spolehlivé monitorování trysek SMS III v Bolter Miner se dnes stará automatizační systém PSS 4000 a bezpečnostní programovatelné relé PNOZmulti 2 zajišťuje bezpečnostní funkce jako je nouzové zastavení.

Nebezpečí výbuchu bezpečně pod kontrolou

Aby bylo možné potenciální nebezpečí zcela vyloučit, musí být dodrženy předepsané minimální hodnoty průtoku a tlaku vody, příp. tlaku vzduchu. Automatizační systém PSS 4000 převzal monitorování trysek, příp. stroje, a to s optimalizovaným rozsahem funkcí oproti dříve používanému zařízení. Nyní je spolehlivě možné identifikovat například i ucpané nebo zničené trysky. PSS 4000 kromě toho nabízí společnosti Sandvik možnost přizpůsobení parametrizace. Tuto funkci však může využít i konečný uživatel, který si případně potřebnou úpravu může provést sám v rozsahu parametrů schválených společností Sandvik. Další výhody: Každý stroj je vhodný pro sériovou výrobu, protože řešení lze aplikovat na různé typy strojů. Nové monitorování trysek zařízením PSS 4000 tedy přináší řadu výhod s ohledem na obsluhovatelnost strojů a komplexní provozní bezpečnost pod zemí.

Pro zamezení šíření unikajícího metanu se na řezné hlavě důlních strojů používají vodní trysky. Aby bylo možné nebezpečí zcela vyloučit, musí být dodrženy předepsané minimální hodnoty průtoku a tlaku vody, příp. tlaku vzduchu. Kompletní monitorování bylo v tomto případě svěřeno automatizačnímu systému PSS 4000.

Výhody ve zkratce:

  • Specifické požadavky strojů zákazníka Sandvik: Možnost flexibilního přizpůsobování parametrizace
  • Bezpečnostní řešení State-of-the-Art s PSS 4000 lze nyní používat v různých typech strojů Sandvik, a to umožňuje jejich sériovou výrobu
  • Automatizační systém PSS 4000 nabízí kompletní monitorování trysek

Prohlášení zákazníka:

„Protože ve společnosti Pilz pracují specialisté na bezpečnostní techniku, kteří navíc mají zkušenosti nutné pro úřední povolovací procesy, rozhodli jsme se náš projekt „Monitorování trysek SMS III“ realizovat společně s nimi.“

Dominik Pichler, Manager Final Assembly Electric & Electronic Center divize Mechanical Cutting společnosti Sandvik
Pro kompletní parametrizaci a testování každého systému před jeho osazením do důlních strojů byla vyvinuta tzv. testovací nebo zkušební stanice. Srdce tohoto zařízení: řídicí systém PSSuniversal PLC automatizačního systému PSS 4000.

O společnosti Sandvik

Rakouská společnost Sandvik Mining and Construction G.m.b.H. vyvíjí a vyrábí razicí a dobývací stroje pro těžbu minerálů a rud a pro budování dopravních tunelů. V závodě Zeltweg se nachází kompetenční centrum pro vývoj, inženýring a výrobu strojů pro řezné zpracování hornin a mobilní dopravníkové systémy. Závod založený před více než 170 lety dnes organizačně spadá – stejně jako jeho produkty a služby – pod obchodní úsek Sandvik Mining and Rock Solutions.

Naše produkty v praxi:

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?