Právo a normy – všechno, co je třeba věfdět o strojní bezpečnosti

Člověk sedící před laptopem si čte text z listu papíru

Rychlé změny technologií a stále efektivnější koncepce výroby a automatizace vyžadují inteligentní řešení bezpečnosti strojních zařízení. Stále více komplexnější produkty a průběžné změny norem a právních předpisů vyžadují trvalý přísun informací. Pravidla, samá pravidla – co je ale opravdu důležité v oblasti Safety and Security strojů a zařízení? Jaká nařízení, směrnice a normy platí? Ve většině zemí na celém světě platí závazné předpisy pro splnění požadavků na bezpečnost strojů. Zahrnují širokou paletu od povinně dodržovaných zákonů až po nezávazná doporučení. Zajistěte si přehled.

Aktuality

Přehled o oboru

Kompendium bezpečnosti - standardní a základní příručka pro bezpečnost, která funguje

Kompendium bezpečnosti nabízí orientační pomůcky pro práci s normami a směrnicemi. Je určeno pro všechny pracovníky v oblasti strojírenství a výroby investičních celků, kteří se ve své práci setkávají s tématem funkční bezpečnosti a souvisejícími aspekty. Kompendium bezpečnosti je k dispozici již v 5. vydání.

Najdete si potřebné informace o:

 • odpovědnosti za produkt vč. zákona o odpovědnosti za produkt
 • normách, směrnicích a zákonech
  - mj. se značkou CE,
  - normativních požadavcích na používání průmyslových robotů,
  - bezpečné spolupráci člověka s robotem (HRC)
  - a bezpečném programování podle EN ISO 13849-1
 • ochranných zařízeních podle směrnice o strojních zařízeních a příslušných norem
 • bezpečné technice řízení a bezpečnosti v projektu Průmysl 4.0, bezpečné komunikace, bezpečném řízení pohybů
 • mechanických, pneumatických a hydraulických konstrukcích
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz