PNOZmulti 2 malá řídicí jednotka - rozšiřovací moduly

Modulární rozšiřování - jednoduché, flexibilní, s optimalizovanými náklady

Malé řídicí jednotky PNOZmulti - rozšiřující moduly

Už jste si vybrali vhodný základní modul pro vaši aplikaci? Podle požadavku si budete moci k základnímu modulu PNOZmulti 2 připojit další různé rozšiřovací moduly : Například moduly I/O, moduly pro monitorování pohybu a komunikační moduly.

Pro každý praktický případ nabízíme modulárně sestavitelné řešení. Zaplatíte pouze za funkce, které potřebujete pro Vaši aplikaci.

Se softwarovým nástrojem PNOZmulti Configurator je konfigurace hardwaru hotova po několika kliknutích. Software Vás podpoří při instalaci.

Bezpečné monitorování pohybu s novým modulem PNOZ m EF 1MM2DO

Bezpečné moduly pro monitorování pohybu pro konfigurovatelné řídicí systémy PNOZmulti 2 se postarají o bezpečné monitorování Vašich pohonů. Modul PNOZ m EF 1MM2DO nabízí dva bezpečné polovodičové výstupy a jeden kaskádovací vstup a výstup. Společně se základním přístroje PNOZ m B0 nebo PNOZ m B1 monitoruje rozšiřovací modul jednu osu.
Bezpečný modul pro monitorování pohybu nakonfigurujete v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator od verze 10.13. Pro každý modul si můžete vytvořit samostatný program (mIQ) pro přímé ovládání bezpečných digitálních výstupů.

  • Rychlá reakce na pohyby s vypínáním výstupů za méně než 12 ms.
  • Překročení mezních hodnot se stanovenými parametry je signalizováno a PNOZmulti 2 v případě poruchy a při narušení chráněných oblastí / prostor zareaguje rychle a spolehlivě.
  • Jestliže celý systém přejde do stavu STOP, je možné nakonfigurovat zpoždění vypínání.
  • Vypínání může být prostřednictvím integrovaného kaskádovacího vstupu a výstupu propojeno s dalšími moduly. Jestliže se některý z modulů vypne, vypnou se současně i všechny moduly v kaskádě.
  • Mimořádně stabilní rozhraní vhodná pro průmyslové prostředí umožňují napojení všech běžných inkrementálních snímačů pomocí spojovacích kabelů vhodných pro konkrétní pohon.

Vaše výhody při používání rozšiřujících modulů PNOZmulti 2

  • rychlý Time-to-market, protože vstupy a výstupy jsou se softwarovým nástrojem PNOZmulti Configurator volně konfigurovatelné
  • jednoduché a cenově výhodné modulární rozšíření - citlivé přizpůsobení aplikaci a potřebnému počtu vstupů a výstupů
  • rychlejší doby reakce a krátké doby cyklu díky samostatnému programu modulu (mlQ), pro vybrané rozšiřovací moduly k dispozici s decentrálním zpracováním přímo v modulu
  • možnost využití i pro velké aplikace propojením základních modulů
  • možnost decentrálního rozšíření v praxi s bezpečnostními senzory
Vaše výhody při používání rozšiřujících modulů PNOZmulti 2

Spektrum našich produktů: PNOZmulti 2 rozšiřovací moduly

PNOZmulti 2 - bezpečné moduly I/O

K dispozici jsou různé moduly - například vstupní moduly, reléové a polovodičové výstupní moduly, moduly pro monitorování pohybu i spojovací moduly.

PNOZmulti 2 - standardní I/O-moduly

Výstupní moduly pro nezabezpečné standardní aplikace
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz