CMSE® - Certified Machinery Safety Expert

CMSE® - Certified Machinery Safety Expert

CMSE® - Certified Machinery Safety Expert je celosvětově uznávaná kvalifikace, která nabízí 100% přehled o oblasti bezpečnosti strojů

Globální partner v oblasti bezpečnosti strojů

Spolupráce společnosti Pilz a TÜV NORD zaručuje stálou kvalitu kvalifikace CMSE® - Certified Machinery Safety Expert. 4denní školení expertů pokrývá všechny oblasti od analýzy rizik strojů a zařízení přes zpracování koncepcí bezpečnosti až po správné „uvádění do oběhu“. Školitelé disponují rozsáhlými zkušenostmi v oblasti strojní bezpečnosti. Potřebné vědomosti předávají na základě příkladů projektů, aby semináře kromě teoretických vědomostí mohly zprostředkovat i praktické porozumění.

Certifikát o školení, který podpoří Vaši kariéru

Titulem CMSE® - Certified Machinery Safety Expert můžete prokázat svou kompetenci odborníka schopného posoudit bezpečnost po celou dobu životnosti stroje. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky obdržíte od TÜV NORD mezinárodně uznávaný certifikát.

Náplň školení, předpoklady pro účast a všechny další informace včetně formuláře přihlášky pro CMSE® - Certified Machinery Safety Expert najdete na stránkách CMSE®.
 

Další informace:

CMSE-Homepage www.cmse.com

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz