CMSE® - Certified Machinery Safety Expert

CMSE® - Certified Machinery Safety Expert

CMSE® - Certified Machinery Safety Expert je celosvětově uznávaná kvalifikace, která nabízí 100% přehled o oblasti bezpečnosti strojů

Globální partner v oblasti bezpečnosti strojů

Spolupráce společnosti Pilz a TÜV NORD zaručuje stálou kvalitu kvalifikace CMSE® - Certified Machinery Safety Expert. 4denní praktické školení pro experty zahrnuje témata od analýzy rizik přes zpracování koncepcí bezpečnosti až po správné uvedení strojů a zařízení do provozu. Školitelé mají v oblasti bezpečnosti strojů rozsáhlé zkušenosti. Své vědomosti Vám předají na příkladu různých projektů, takže na semináři teorii vhodně doplní i praktickými ukázkami.

Certifikát o školení, který podpoří Vaši kariéru

Titulem CMSE® - Certified Machinery Safety Expert můžete prokázat svou kompetenci odborníka schopného posoudit bezpečnosti stroje po celou dobu jeho životnosti. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky obdržíte od TÜV NORD mezinárodně uznávaný certifikát.

Náplň kvalifikace, předpoklady pro účast na školení a další informace vč. formuláře přihlášky pro získání titulu CMSE® - Certified Machinery Safety Expert najdete na stránkách CMSE®.

Další informace:

CMSE-Homepage www.cmse.com

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz