Vizualizace pro automatizační systém PSS 4000

Pohled na automatizační systém PSS 4000

vizualizace pro automatizační systém PSS 4000

S vizualizační softwarem PASvisu na bázi webu budete mít vždy o automatizačním systému PSS 4000 přesný přehled: přímo na místě i prostřednictvím dálkového přístupu. PASvisu je Váš trvalý zdroj informací o aktuálním procesu probíhajícím ve Vašich strojích a zařízeních! Prostoje a namáhavé hledání chyb proto patří minulosti.

Kromě systémové diagnostiky, kterou hardware automatizačního systému provádí samostatně, umí PASvisu zobrazit i diagnostiku procesu projektovanou v PAS4000. PASvisu diagnostiku zobrazí na PMI, PC, ale třeba i na smartphonu a tabletu. Procesy Vašeho stroje a zařízení uvidíte kdykoli a kdekoli!

Zvláštní přednost:

PASvisu je optimálně přizpůsoben automatizačnímu systému PSS 4000 firmy Pilz. Řídicí systém PAS4000 lze optimálně propojit se systémem pro vizualizaci PASvisu. Výsledkem je perfektní symbióza řízení a vizualizace - ve všech fázích životního cyklu stroje.

Celkový přehled automatizačního systému PSS 4000

  • vizualizace všech procesních hodnot automatizačního projektu
  • bezpečná budoucnost a nezávislost na platformě
  • společná databáze PAS4000 a PASvisu
  • kratší doby projektování vzhledem k přímému propojení mezi PAS4000 a projektem PASvisu
  • rychlejší inženýring, protože není nutné ruční zadávání a přiřazování proměnných
Celkový přehled automatizačního systému PSS 4000

vizualizace jako část automatizačního systému PSS 4000

vizualizace jako část automatizačního systému PSS 4000

Vizualizační software PASvisu můžete propojit s řídicím projektem přímo ze softwaru PAS4000. Získáte tím přímý přístup ke všem proměnným procesu uloženým v projektu a celý jmenný prostor automatizačního systému. Tímto způsobem si vyvoláte informace jako je kontrolní součet projektu nebo verze firmwaru či řízení PSSuniversal PLC. Získáte výhodu kratší doby projektování a rychlejšího postupu inženýrských prací.

PASvisu zobrazí moduly projektované v řízení jako předdefinované bloky. Všechny softwarové moduly použité v řídicím projektu jsou automaticky použitelné i v PASvisu a mohou být přímo využity pro grafickou diagnostiku modulů. Všechny relevantní proměnné jsou již s těmito hardwarovými bloky propojeny. Zobrazit si můžete také diagnostické seznamy (alarmy a nápravná opatření) a historii. Kromě toho je k dispozici okno se stavem hardwaru PSS 4000 zobrazovaným kontrolkami LED.

Možnost použití v jakémkoli oboru

Naše portfólio: Vizualizační software pro PSS 4000

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz