Analýza bezpečnosti pro stroje a zařízení

Identifikace rizik ve strojovém parku: s analýzou bezpečnosti Pilz

Ucelené koncepce bezpečnosti strojních zařízení

Bezpečnostní analýza od společnosti Pilz a z ní vycházející zprávy Vám jako provozovateli zařízení poskytnou důvěryhodné informace a stavu bezpečnosti Vašich strojů. Součástí je doporučení a stanovení priorit pro potřebná opatření ke zlepšení.

Vaše požadavky

Dochází na Vašem výrobním zařízení trvale ke změnám? Používáte souběžně nové a staré stroje? Pak je třeba, abyste pomocí managementu rizik posoudili zdravotní, bezpečnostní a environmentální rizika a realizovali potřebné strategie bezpečnosti.

Vhodnou pomůckou je přitom analýza pracovních procesů Vašich strojů. S její pomocí dokážete identifikovat závažnost potenciálních rizik. Na základě naší analýzy bezpečnosti Vám ukážeme, jaká další opatření jsou nutná pro dodržení zákonných požadavků.

Poskytneme Vám celkový přehled o stavu bezpečnosti Vašich zařízení.

Naše činnosti

Vypracujte spolu s námi analýzu bezpečnosti Vašeho strojního parku.

Naše analýza bezpečnosti strojového parku zahrnuje prohlídku přímo na místě s následným hodnocením stavu strojů a předložením výsledků. Využíváme přitom strukturované posuzování rizik. Naše metodika poskytuje dostatečné množství dat a informací, abychom dokázali správně posoudit všechny faktory nutné z hlediska shody a bezpečnosti. Všechny stroje se posuzuje na základy analýzy zahrnující celou řadu parametrů. Budete tak mít k dispozici hodnocení a současně stanovení priorit týkajících se bezpečnostních požadavků pro každý stroj.

Analýza bezpečnosti strojového parku zahrnuje následující činnosti:

  • Analýza rizik pro jednotlivé stroje
  • Posouzení existujících opatření pro minimalizaci rizik
  • Posouzení shody strojů podle platných předpisů
  • Kontrola možností, jak integrovat bezpečnostní funkce do stroje
  • Stanovení priorit a doporučení, jak opatření zlepšující bezpečnostní situaci realizovat

Vaše výhody ve zkratce

  • Získáte komplexní přehled o Vašem zařízení a odhalíte i dosud neznámá bezpečnostní rizika
  • Jako zaměstnavatel se postaráte o větší bezpečnost Vašich pracovníků i pracovišť
  • Na základě poskytnutých informací budete moci efektivněji plánovat investice do bezpečnosti a současně optimalizovat rentabilitu Vašeho strojového parku
  • Provedené analýzy a doporučení bude moci aplikovat na podobná zařízení nebo stroje v rámci Vašeho řetězce tvorby hodnot

Využijte i tyto nabízené služby

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz