Bezpečnost strojů ve farmaceutickém průmyslu

Vaše požadavky v oblasti bezpečnosti strojů

Bezpečnost strojů ve farmaceutickém průmyslu

Farmaceutický a biotechnický průmysl využívá různé technologie, stroje a zařízení pro výrobu účinných látek, tablet, plnění kapslí a jiných prostředků pro výrobu léků a pro balení. Aby bezpečnost stroje měla žádoucí efekt, musí být uváženy všechny rámcové podmínky a faktory, například prostory ohrožené výbuchem, jedovaté látky používané při výrobě, chladicí, ohřívací a inertizační prostředky atd. Důvěřujte zkušenostem společnosti Pilz v tomto sektoru.

 

Naše zkušenosti v oblasti bezpečnosti strojů

  • Pro bezpečnost strojů jsou základem strukturované procesy. Společnost Pilz je vlastníkem certifikátu TÜV pro vývoj a zavádění funkčních bezpečnostních systémů podle požadavků EN IEC 61508.
  • Naše procesy zahrnují posouzení rizik, zpracování koncepce bezpečnosti, implementaci systému a validaci bezpečnosti. 
  • Přebíráme odpovědnost za Vaše projekty a potvrzujeme ji tím, že jako zplnomocněná osoba podepisujeme prohlášení shody podle požadavků směrnice o strojích.
  • Převezmeme odpovědnost za Vaše projekty: od bezpečnostních systémů pro odstředivky až po zařízení na ochranu proti přetečení zásobníků.

Naše služby...

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz